Om Geddes kort

Betegnelsen ”Geddes kort” dækker over 12 bydelskort og et ”eleveret” kort, der viser København fra luften. Kortene er blevet til på kongemagtens initiativ.

Interessen for præcise kort handler ofte om skatteopkrævning, forsvar og ønsket om at vise byen fra sin bedste side.

Det var også praktiske hensyn, der var årsagen til, at København i 1740’erne fik nye bydelskort med matrikler, der viste byen efter den store brand i 1728, hvor en tredjedel af byen forsvandt. Kortene havde både med skatteopkrævning og borgerbevæbningen at gøre. Kortene blev udarbejdet af en ingeniørofficer, overkonduktør Johan Sylvester Sibrandt.

I 1750’erne ønskede kongemagten at udgive et samlet kort over København. Københavns Magistrat blev pålagt den praktiske løsning af opgaven og tog kontakt med ingeniørkorpset chef, Samuel Christoph Gedde. Der var gået 10 år siden Sibrandts opmålinger, og de eksisterende kort trængte til at blive opdateret; bl.a. var Frederiksstaden kommet til.

S.C. Gedde satte en af sine officerer på opgaven – denne gang sønnen, ingeniørofficer Christian Gedde. Han tog fat på opgaven i 1757 og kunne i slutningen af 1758 aflevere 12 opdaterede kvarterkort.

Forudsætninger for hinanden

Kvarterkortene var den faglige forudsætning for det nye, store bykort. Kortet skulle efter kongelig ordre være i samme stil som franskmanden Louis Bretez’ kort fra 1739, der viser Paris fra luften. Udgivelsen skulle sikkert vise, hvor stor og imponerende København var blevet.

Christian Gedde afleverede 1761 et farvestrålende, eleveret kort, som fra 1771 kom til at hænge på rådhuset ved Gammeltorv og senere i det nye rådhus ved Nytorv.

Kortet havde fire signaturfarver: rød, grøn, blå og gul, men farverne er forsvundet i tidens løb. Det måler 2,5 x 2,5 m og dækker fysisk et område på ca. 50 kvadratkilometer. Vinklen er København set fra syd-sydøst. Målforholdet er ca. 1:2600.

Det eleverede kort var ikke tænkt til udgivelse, for det viser ganske detaljeret Københavns befæstning, og den viden kunne udnyttes af en angribende fjende. Det var planen at udgive en bearbejdet version – clearet for militære hemmeligheder - men det blev aldrig til noget.

Geddes eleverede kort er en central kilde til belysning af Københavns historie i midten af 1700-tallet, og opbevares i dag i Københavns Stadsarkiv.

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra kbharkiv.dk. - Læs om hvordan vi bruger cookies. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter