Litteratur og ordliste

Benyttet litteratur

Udover arkivmateriale fra Københavns Stadsarkiv er der benyttet følgende litteratur:

  • Bruun, Carl, 1887-1901: Kjøbenhavn

  • København før og nu – og aldrig. bd. 3

  • Langen, Ulrik, 2004: Det gyselige fængsel. Trykt i Historiske Meddelelser om København

lejekontraktLejekontrakt til Rådhuskælderen

Ordliste

almisselemmer - udædigst folk der modtog fattighjælp

gemene - her brugt om den jævne befolkning

honette - hæderlige, dannede

i dølgsmål - i hemmelighed, skjult

navnlig - ved navn

pêle mêle - en sammenblanding

Rigsdaler - sølvmønt, da kronen blev indført i 1873 var den lig med 2 kroner

riis - birkeris til afstraffelse

slet - knap

Spitzbube - listig skurk, bedrager

Suiter - konsekvenser

udædigst - forbryderisk