Inspiration til dine erindringer

 

Om dig selv

 • Hvad er dit fulde navn?
 • Hvor og hvornår er du født?
 • Hvor boede du som barn?

 

Din nærmeste familie

 • Fortæl om dine forældre/bedsteforældre
 • Hvad arbejdede dine forældre med?
 • Hvor mange søskende havde du?
 • Hvilke værdier og holdninger prægede dit hjem, og hvordan viste de sig?
 • Fortæl om særlige episoder, du kan huske med dine forældre/søskende

 

Fra barndommen

 • Havde du pligter/arbejde som barn?
 • Hvordan boede du (hus/lejlighed) og hvor?
 • Fortæl om dagligdagen i dit barndomshjem: (f.eks. mad, tøj/sko, pligter, rutiner/ritualer (godnathistorier, sange, aften/bord- bøn m.v.), spil og lege, venner og veninder, mærkedage som fødselsdag, jul, fester og særlige begivenheder).

 

Skolegang

 • Hvor gik du i skole?
 • Hvad kunne du lide/ikke lide ved at gå i skole?
 • Hvordan var dit forhold til dine klassekammerater?
 • Hvilket forhold havde du til dine lærere?
 • Hvilke fag kunne du bedst lide/ikke lide - og hvorfor?
 • Er der nogle lærere, du husker specielt?
 • Fortæl om skoletøj og skolemad.
 • Hvad var vigtige mål for din skole og lærerne - og hvordan viste de sig i skolegangen?

 

Konfirmation

 • Blev du konfirmeret og hvis ja, hvor foregik det?
 • Hvorfor blev du konfirmeret eller valgte ikke at blive det?
 • Blev der holdt fest, hvor og hvem var med og hvordan foregik festen?

 

Ungdomsliv

 • Hvad ville du gerne være, og hvad blev du?
 • Hvordan var din læreplads/uddannelse?
 • Hvordan gik du klædt til hverdag?
 • Er der nogle oplevelser i din ungdom, som har været særlig vigtige for dig senere?
 • Fester (Blev der spillet musik, hvilken slags? Hvordan var din påklædning til fest? Fik I alkohol til festerne?)
 • Havde du kærester?

 

Dit arbejde

 • Hvor blev du ansat første gang?
 • Hvor arbejdede du senere hen?
 • Hvordan var din løn og arbejdsvilkår?
 • Hvordan havde du det med kolleger?
 • Hvordan tacklede man forskellighed på din arbejdsplads?
 • Hvordan var en typisk arbejdsdag?
 • Var der meget "hakkeorden" på din arbejdsplads?
 • Har du være faglig aktiv?
 • Hvad betød fagforeningen på din arbejdsplads?
 • Hvad var de mest markante forandringer i dit arbejdsliv?

 

Voksenliv

 • Forlovelse og ægteskab: Blev du forlovet, før du blev gift? Hvor blev I gift (kirke/rådhus)? Holdt I fest? – Hvem var med?
 • Fik I børn? – Hvis ja, hvor mange? Hvilke værdier har været vigtige for dig i opdragelsen af dine børn? Giv gerne eksempler.
 • Dagligdagen - Hvordan formede en typisk dag sig?
 • Din omgangskreds - venner, bekendte, familie.
 • Påklædning, mad, musik.
 • Særlige begivenheder (fester, højtider, fødsel/død, historiske begivenheder)
 • Foreningsliv.
 • Fritidsinteresser (hobbyer, politisk/religiøst engagement)
 • Højsjkole? Efteruddannelse?
 • Rejser/ferier?

 

Arbejdslivets afslutning

 • Hvordan var det at holde op med at arbejde?
 • Hvordan går en typisk dag som pensionist?
 • Hvem ser du i hverdagen - børn, børnebørn, venner, hjemmehjælp, besøgsvenner?
 • Hvilke hobbyer dyrker du?
 • Hvordan bor du – i lejlighed/hus/pensionistbolig/beskyttet bolig?
 • Hvad glæder du dig over som ældre, og hvad bekymrer dig?

 

Samfundet

 • Hvordan synes du københaverne har ændret sig på godt og ondt?
 • Har du oplevet stor ulighed/lighed i dine omgivelser?
 • Har du haft et liv med stor eller lille indflydelse på dine omgivelser?
 • Hvordan synes du samlet set dit liv har været?