Matrikelnumre i København

Matrikelnummeret er tit nøglen til at undersøge en ejendoms historie. Læs her hvordan du finder matrikelnummeret, der blev indført i 1689, men ændret i 1756 og 1806.

Matrikelnumre kort fortalt

Et matrikelnummer består af to dele, et kvarternavn og et matrikelnummer. Kvartererne i København er det samme som det, der i dag kendes som ejerlav.

Matrikelnumrene i København blev indført i 1689, men de blev ændret i 1756 og igen i 1806. Gadenumre blev først indført i 1859. Før 1859 brugte man matrikelnummeret som et gadenummer.

Det er vigtigt at vide, om det matrikelnummer, man leder efter, er et indenbys eller et udenbys matrikelnummer, dvs. inden for voldene eller uden for voldene.

Grænsen mellem indenbys og udenbys kan ses på de digitale matrikelkort. Indenbys er farvet, udenbys er gråt.

Indenbys svarer stort set til Indre By i dag.

Matrikelnumre i indenbys kvarterer

Det skal du vide på forhånd:

  • Du skal kende gadenavn og gadenummer samt en omtrentlig periode.

Sådan finder du et matrikelnummer i indenbys kvarterer

Matrikelnumre i udenbys kvarterer

Det skal du vide på forhånd:

  • Du skal kende gadenavn og gadenummer samt en omtrentlig periode.

Sådan finder du et matrikelnummer i udenbys kvarterer

I Kraks Vejvisere står matrikelnummeret ud for ejerens navn/adressen. Kvarteret slås op forrest i Krak.