Ejendomsoplysninger i København

Oversigt over kildemateriale til Københavns ejendomshistorie. 

Matrikelnummeret er nøglen

Ejendommens matrikelnummer er altid første skridt, når man skal arbejde med ejendomshistorie.

Det er også vigtigt at vide, om den ejendom og det matrikelnummer, man arbejder med, er et indenbys eller et udenbys matrikelnummer.

Sådan finder du et matrikelnummer

 

Københavns ældre bygningshistorie 1377-1856

 • 1377-ca. 1760: General H.U. Ramsings kvarterbøger
  Kvarterbøgerne for indenbys kvarterer er trykt og står fremme på læsesalen.
  Det drejer sig om følgende kvarterer: Øster kvarter, Strand kvarter, Snarens kvarter, Vester kvarter, Nørre kvarter, Klædebo kvarter, Frimands kvarter, Købmager kvarter, Rosenborg kvarter, St. Annæ kvarter og Christianshavns kvarter.
  Kvarterbøgerne for udenbys kvarterer (Udenbys Vester og Udenbys Klædebo) er ikke trykt. De skal bestilles i Starbas.

 • 1712-1964: Københavns Magistrat: ejendomsvurderinger
  Bestilles i Starbas
  Ejendomsvurderingerne blev lavet i forbindelse med for eksempel køb, salg, auktioner eller lignende. Som en del af vurderingerne indgik der også beskrivelser af ejendommene. De kaldes også prioritetsvurderinger.

 • Udenbys ejendomshistorie 1275-1906:
  1275-1906: Rådstuearkivar Villads Christensen: Samlinger til Københavns forstæders og udenbyes jorders historie. Bestilles i Starbas

Andet materiale:

Københavns nyere bygningshistorie, 1858-2003

 • 1858-1997: Byggesager (bestilles i Starbas)
  Stadsarkivet har kun sager om nedrevne bygninger og byggeprojekter, som aldrig blev udført. Sagerne indeholder typisk tegninger, korrespondance og andet om ejendommen samt senere forandringer på ejendommen.

 • Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter, Københavns Kommune har alle byggesager om eksisterende bygninger i Københavns Kommune. 

 • Københavns Kommunes digitale byggesagsarkiv. En del af Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenters byggesager er digitaliseret. Det drejer sig om byggesager fra Husum, Brønshøj, Damhussøen, Vanløse, Utterslev, Emdrup og en del af Udenbys Klædebo.

Andet materiale:

Links til kort over København

Online-kort over København (indenbys)

Digitale matrikelkort 1689, 1757, 1806, 1860. 

Christian Geddes kort 1761

Berggreens 112 karréplaner, 1886-1888

Online-kort over København (indenbys og udenbys)

Geodatastyrelsen. Historiske kort på nettet

Københavnerkortet. Kort over Københavns Kommune i dag, også historiske kort 

Københavns Stadsarkivs Kort- og Tegningssamling (700 kort er online, resten ikke online)

Stadskonduktørens matrikelkort 1900-2001

Andre nyttige links

OIS - genvej til ejendomsdata 

Kbhbilleder.dk

Kulturstyrelsen: Fredede og bevaringsværdige bygninger

Københavns Kommune: Oplysninger om ejendomme

Rigsarkivet: Ejendomsoplysninger