Forkortelser i fattigvæsnets hovedregistrant

Oversigt over brugte forkortelser i hovedregistranten, samt link til de respektive kilder enten online eller i Starbas. 

Mange kan ses online i Kildeviseren her på hjemmesiden. Nogle skal bestilles i Starbas og benyttes på læsesalen, mens andre står til selvbetjening på læsesalen og kan benyttes uden foregående bestilling.

Læs mere om at besøge læsesalen her

 

Forkortelser Protokolrække/kilde Hvor kan protokollen ses?
A Referatprotokol A 1881-1934  Læsesal - selvbetjening
A.R. Aldersrente, indenbys 1924-1928  Online i Kildeviseren
Aldfors. Alderdomsforsørgelse 1891-1923  Online i Kildeviseren
Alm. Almisseprotokol 1855-1915  Online i Kildeviseren
B Referatprotokol B 1881-1933  Læsesal - selvbetjening
Blsag Protokol over blindesager 1924-1933 Læsesal - selvbetjening
C Referatprotokol C 1910-1934  Læsesal - selvbetjening
E.B. Enkebørnsforsørgelse 1914-1933  Læsesal - selvbetjening
Epd.n Indenbys epidemiprotokol 1916-1921  Læsesal - selvbetjening
F F-protokol 1933-1973  Bestilles i starbas til læsesalen
F.P Fattigvæsenets forsørgelsesprotokol 1881-1891  Online i Kildeviseren
Husv.sag Husvildeprotokol 1881-1928  Online i Kildeviseren
I Intr./I.I. Interimshjælp for indenbys 1881-1925  Online i Kildeviseren
Indb.Sj.n Indenbys sygeprotokol 1881-1933  Online i Kildeviseren
Idb.Dr.LBh.n Sygejournal for Blegdams-, Børne- og Øresundshospitalet. Indenbys 1881-82  Læsesal - selvbetjening
Indb.Blgh.n Sygejournal for Blegdams-, Børne- og Øresundshospitalet. Indenbys 1881-82  Læsesal - selvbetjening
Ind.Brnh.n Sygejournal for Blegdams-, Børne- og Øresundshospitalet. Indenbys 1881-82  Læsesal - selvbetjening
Idb.KH n Sygejournal for Kommunehospitalet Indenbys 1881-82  Læsesal - selvbetjening
Inv.sag Invalideforsikring 1921-1933  Læsesal - selvbetjening
Opt.pr.n Protokol for børn i Optagelsesanstalten 1885-1933  Online i Kildeviseren
Sct.H.H Sankt Hans Hospital-protokol 1883-1933  Læsesal - selvbetjening
SgK Sygekassejournal 1920-1933  Læsesal - selvbetjening
Stiftspr.n Stiftelsernes referatprotokol 1883-1933  Læsesal - selvbetjening
U.A.R. Udenbys aldersrente 1924-1928  Online i Kildeviseren
U.Alm. Udenbys Almisse 1893-1928  Online i Kildeviseren
U.E.B. Enkebørn, Udenbys journal 1917-1933  Læsesal - selvbetjening
U.F. Uegentlig fattighjælp 1893-1933  Online i Kildeviseren
Udb.BlgH.n Sygejournal for Blegdams-, Børne- og Øresundshospitalet. Udenbys 1881-82  Læsesal - selvbetjening
Udb.KH n Sygejournal for Kommunehospitalet. Udenbyes 1881-82  Læsesal - selvbetjening
Udb.Sj.n Udenbys sygeprotokol 1881-1892  Online i Kildeviseren
V.H. Vinterhjælp 1932-1933  Læsesal - selvbetjening
V.R.sag Værgerådsprotokol 1905-1933  Læsesal - selvbetjening