Erik Henningsen: Sat ud, 1892, SMK

Fattig- og forsørgelsesvæsnet 1799-1940

Her kan du finde en stor del af arkivmaterialet bevaret fra Københavns fattig- og forsørgelsesvæsen.

Et stort arkiv – hvor du finder et bredt udsnit af Københavns befolkning

Arkivmaterialet fra Københavns fattig- og forsørgelsesvæsen består af en del forskellige arkivserier eller protokolrækker. Hver protokol, vil oftest henvise til andre protokoller under fattig- og forsørgelsesvæsnet. Derfor vil du oftest skulle i flere forskellige typer protokoller, for at følge en person.

I fattig- og forsørgelsesvæsnets arkiv finder du ikke kun de virkelig fattige, men også alle de andre københavnske familier, der en enkelt gang eller flere havde brug for midlertidig hjælp, pga. sygdom eller ulykke.

Tag dig tid til at læse vejledningen

Start med at læse den overordnede vejledning til fattigvæsenets arkiv.

Fattig- og forsørgelsesvæsnets arkiv er ikke det letteste materiale at gå til, men gevinsten - i form af de oplysninger man kan finde om fortidens københavnere - er til gengæld stor.

Der er yderligere vejledning ved hver arkivserie.


Vejledning

Vejledning til fattig-og forsørgelsesvæsnet

Protokoller

Almisseprotokoller 1799-1928

Fattigvæsnets hovedregistrant 1881-1940 
    samt forkortelser til hovedregistranten

Døde og dødfundne 1799-1864

Forsørgelsesprotokoller 1816-1891

Interimshjælp 1816-1925

Husvildeprotokoller 1867-1928

Sygehjælp 1872-1933

Ekstra almisse 1874-1915

Uegentlig fattighjælp 1893-1933