Erhverv

Her kan du finde digitaliserede kilder til erhverv, borgerskab og lav i København.

Der findes også arkivmateriale om erhverv, der ikke er digitaliseret. Materialet kan bestilles i Starbas til brug på læsesalen.

Gå til vejledninger over ikke digitaliseret arkivmateriale


Borgerskaber 1860-1932

Borgerskab er en tilladelse til at drive næring, dvs. drive en butik, et håndværk eller en virksomhed.

Gå til borgerskaber


Lav 1565-1982

Her kan du finde oplysninger om personer, der var medlem af et håndværker- eller handelslav i København.

Gå til lavene