Skoler

Find oplysninger om elever på de københavnske skoler. Det varierer fra skole til skole, hvilke år, der er materiale fra.

Københavnske skoleprotokoller 1753-1937

Skoleprotokoller indeholder oplysninger om elever i de københavnske skoler fra 1753 og frem til 1937. Det varierer fra skole til skole, hvilke år, der er materiale fra.

Skoleprotokollerne er gode for slægtsforskere, hvis man har tabt sporet af en familie, der er flyttet meget. Familiens børn vil som regel have gået i skole. I protokollen kan du finde oplysninger om barnets far og familiens adresse.


Skole, register og elevprotokol

Start med at vælge skole. Find derefter eleven i skolens elevregister. Elevregistrene er ført alfabetisk efter elevens navn.

Brug år og nummer fra registret til at finde eleven i elevprotokollen.

Husk at tillade Pop up vindue! Se hvordan her

 

Du kan hjælpe med at indtaste oplysningerne i skoleprotokollerne

Skoleprotokollerne er under indtastning hos Danish Family Search

Vær med til at indtaste skoleprotokoller


Det skal du vide på forhånd

  1. Familiens adresse. Brug adressen til at finde skoledistriktet og dermed skolen.
  2. Et omtrentligt årstal. Hvis du ikke kender året, så led efter barnet, når det er mellem 7 og 14 år gammelt.

Vær opmærksom på

Skolerne har haft forskellig praksis:

På nogle skoler og i nogle perioder er eleverne delt op, så drenge og piger er registreret hver for sig. På andre skoler er kønnene blandende.

Der er også eksempler på skoler, der har ført navneregistrene forrest eller bagerst i elevprotokollen og ikke i et bind for sig.

Det varierer fra skole til skole, hvilke år, der er materiale fra.

Skoledistrikter

København har gennem tiden været delt op i forskellige skoledistrikter.

Disse kort og lister kan hjælpe dig med at finde den rigtige skole.

Skoledistrikter 1890

Kort over skoler 1894

Skoledistrikter 1903

Skoledistrikter 1934

Skoledistrikter 1952

Skoledistrikter 1962

Oplysninger i skoleprotokollerne

  • Elevens navn
  • Fars navn, stilling og bopæl (eller forsørgerens)
  • Elevens fødselsdato og dåbsdato
  • Dato for indskrivning, hvornår og i hvilken klasse
  • Dato for udskrivning
  • Som regel er eleven udskrevet i henhold til gældende skolelov, men i nogle tilfælde vil det fremgå, at eleven er konfirmeret, udskrevet til en anden skole eller lignende.