Børn og unge under tilsyn

Her finder du børn og unge efter konfirmationsalderen, der har været under fattigvæsnets tilsyn.

Om tilsynsprotokollerne 1814-1924

Brug tilsynsprotokollerne, hvis du leder efter et plejebarn eller et barn, som af andre grunde har været under fattigvæsnets tilsyn. Børnene i protokollerne er over konfimationsalderen.


Tilsynsprotokoller 1814-1924

Der findes navneregistre bagest i alle protokollerne. 

Alle protokoller til tilsynsbørn har navneregister bagerst.

Den eneste undtagelse er piger 1864-1870, som ikke har et register. Problemet kan løses, hvis man slår op i protokollen 1868-1880. Under løbenumrene til de enkelte piger står der et ekstra nummer. Det er et løbenummer til protokollerne 1864-1870 og 1869-1882.

Husk at tillade Pop up vindue! Se hvordan her

 

Det skal du vide på forhånd

Du skal kende barnets navn og perioden for, hvornår barnet kom under tilsyn, fx konfirmationsår.

Disse personer optræder i tilsynsprotokollerne

 • Plejebørn og andre børn i alderen 14-18 år, som efter deres konfirmation kom under tilsyn.
 • Fra 1814-ca. 1910: finder du som hovedregel plejebørn i pleje hos private mennesker
 • Ca. 1910-1933: alle plejebørn, både børn i privat pleje og børn anbragt på institution (fx. et børnehjem).

Du finder kun københavnske børn, dvs. børn, som Københavns Kommune skulle forsørge/føre tilsyn med.

 

Oplysninger i protokollerne

 • Almissenr. eller plejebarnsnummer - som er det samme. henviser til protokollen: Almisseprotokol for plejebørn på landet.
 • Evt. sagsnummer. Sagsnummeret henviser til en A-protokol. A-protokollerne er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.
 • Navn
 • Alder/fødested
 • Evt. konfirmationsdato
 • Evt. forældres navne
 • Evt. skudsmål fra skolen
 • Evt. tilsynsværge
 • Evt. hvor og hvorledes barnet var anbragt
 • Evt. hvornår og fra hvilken skole konfirmeret
 • Evt. anmærkninger om den unge.

Papirsager

Der er bevaret enkelte sager til tilsynsbørn. Der findes i Starbas en liste med navne på de børn, hvis sag er bevaret:

Navneliste i Starbas vedrørende tilsynsdrenge

Navneliste i Starbas vedrørende tilsynspiger

Sagerne er ikke digitaliseret. De skal bestilles i Starbas og bruges på Stadsarkivets læsesal. Der er ca. 2 dages ekspeditionstid.

Protokoller online i Kildeviseren

1814-1918/1924: Protokoller til drenge frem til 1918 og piger frem til 1924 er online.

1919/1925-1933: Protokollerne er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.

To typer almisseprotokoller

Ordet ’almissenr.’ bliver brugt i to forskellige rækker af protokoller:

Tip til børn under tilsyn 1877-1924

Plejebarnsnummeret i protokollerne henviser til Almisseprotokol for plejebørn på landet. Sagsnummeret henviser til en A-protokol. A-protokollern er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.


Eksempler

I protokollen ’Konfirmerede piger’, 1818-1822, ses Johanne Marie Schrøder med almissenummer 1810. Hun kan findes i almisseprotokollen fra 1815-1857 under nummeret.

I protokollen ’Konfirmerede piger’, 1858-1864 ses Sophie Amalie Bentzen med almissenummer 902. Hun kan findes i almisseprotokollen fra 1855-1915 under nummeret.

I protokollen ’Konfirmerede drenge’, 1896-1903 har Carl Winther plejebarnsnummer 1979. Han kan findes under nummeret i Almisseprotokol til plejebørn på landet 1871-1912.