Om dødsårsager

Få hjælp til begravelsesprotokollernes svære betegnelser for sygdom, død og diagnoser.

Diagnoser, sygdomme og dødsårsager

Oplysninger om sygdomme, dødsfald og diagnoser findes i mange forskellige kilder, ofte på latin og ofte forkortet.

Med hjælp fra forskellige ordbøger og lister kan man finde ud af, hvad den latinske diagnose betyder og få den oversat til dansk.

Knud Secher: Klinisk Ordbog over sygdomme og diagnoser

Knud Secher udgav i 1937 'Klinisk Ordbog'. Det er en oversigt over sygdomme og diagnoser med oversættelse fra latin til dansk.

Klinisk Ordbog A-B

Klinisk Ordbog C-F

Klinisk Ordbog G-LÆ

Klinisk Ordbog LØ-Q

Klinisk Ordbog R-Ø

Å finder du under A som det første bogstav (Aa).

Ordbogen er scannet og lagt på nettet med venlig tilladelse fra forlaget Gyldendal (Gyldendal Uddannelse).

Dødsårsager på gammelt dansk kan slås op i Ordbog Over Det Danske Sprog

doedsaarsagEllen Johanne Meisler døde som 17-årig under epidemien, der kendes som den spanske syge. Som dødsårsager har lægen skrevet Influenza og Pneumonia (lungebetændelse). Begravelsesprotokol, 1918.

Diagnoselatin. Almindelige forkortelser og småord

Diagnoser er ofte på latin og ofte forkortet. Nedenfor ses en liste over de mest almindelige forkortelser.

 

Forkortelser/småord Betydning Dansk
ac. acutus akut
art. arteriae vedr. pulsåre
c. cancer kræft
c. cum med
cat. catarrhus, catarrhalis katar
chr. eller chron. chronicus kronisk
cong. congenitus medfødt
cord. cordis vedr. hjertet
cum cum med
deg. eller degen. degeneratio svækkelse
dext. eller dxt. dexter højre, højresidig
dupl. duplex dobbelt, dobbeltsidig
e eller ex ex ud af, som kommer af
et eller & et og
extrem. extrem∙itatis, -itatum vedr. arme eller ben
fb. eller febr. febris feber
in in i, inde i
inf. inferior nedre, nederst
int. internus indre
intest. eller int. intestini, intestinalis vedr. tarmene
mb. morbus sygdom
post post efter
pulm. pulmon∙um, -is, -alis vedr. lungerne
seq. eller seqv. sequelae følger af
sin. sinister venstre, venstresidig
sup. superior øvre, øverst
supp. suppurativus betændt, pusholdig
tub. tuberculosis tuberkulose
utr. utriusque begge
ventr. ventriculi vedr. maven

 

 

Listen er udarbejdet af Eva Ersbøll.