Begravelser 1861-1942

Begravelsesprotokoller er fortegnelser over begravelser på københavnske kirkegårde. Brug navneregistret. Du behøver ikke kende kirkegård eller sogn.

Søg i indtastede begravelser

Begravelsesprotokollerne er under indtastning og du kan være med. Hver gang en begravelse indtastes bliver den søgbar.

Gå til indtastning af begravelser

Søg i de indtastede begravelser

Brug begravelsesprotokollerne

Start med at slå navnet op i registret. Noter år og nummer. Gå derefter til selve protokollen. Brug år og nummer til at finde den rigtige protokol.

BEMÆRK! I perioden 1903-1976 er registre og protokoller inddelt efter finansåret, der løb fra 1. april – 31. marts. Prøv derfor protokollerne for begge år, hvis første opslag ikke fører til den rigtige person.  


Registre 1861-1942

Find navnet i det alfabetiske navneregister. Registrene er inddelt, så mænd og kvinder står hver for sig.

Vælg køn først og dernæst periode.

Husk at tillade Pop-up-vinduet. Se hvordan her

 

Protokoller 1861-1942

Brug år og nummer fra registret til at finde den rigtige protokol. Bemærk protokoller efter marts 1942 kan ikke ses på nettet, men på læsesalen.

Husk at tillade Pop up vindue! Se hvordan her

 

Disse begravelser er med i protokollerne

 • 1861-86 Begravelser på Københavns Kommunes kirkegårde (ikke begravelser på katolske, militære og mosaiske kirkegårde)
 • 1887-1994 Samtlige dødsfald og begravelser i København
 • Frem til 1946: børn kan ikke findes i registrene, men de er indført i begravelsesprotokollerne efter begravelsens dato.

Begravelser fra 1942-1994

Protokollerne er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.

Fra 1995 og frem: ret henvendelse til Københavns Kirkegårde.

Oplysninger i protokollerne

 • Navn
 • Alder (fra 1913 fødselsdato)
 • Fødested (fra 1913)
 • Erhverv
 • Dødsdato
 • Dødsårsag (frem til og med 1965)
 • Begravelsesdato og sted
 • Adresse og sogn ved dødsfaldet

Læs mere om dødsårsager

Det skal du vide på forhånd

 • Navnet (på dødstidspunktet) på den person, du leder efter
 • Omtrentlig år for dødsfaldet

Litteratur om dødsfald og begravelser 1761-1990

 • V. Richter: 100 års dødsfald i Danmark 1761-1890, bd. 1-3.
 • Jul. Margolinsky: Jødiske dødsfald 1693-1976. God, fordi begravelsesprotokollerne først fra 1887 medtager jødiske begravelser.
 • Hans Metzon: Jødiske begravelser 1977-90.

Bøgerne kan benyttes på læsesalen.