Begravelser i København

Oversigt over digitaliserede kilder, der omhandler begravelser i København.

De digitaliserede kilder omfatter perioden 1805-1942. 

Leder du efter begravelser før 1805 er patronatsarkiver og skødeprotokoller en mulighed. Materialet går tilbage til 1575 og er ikke digitaliseret, men kan bestilles i Starbas til brug på læsesalen.

Gå til patronatsarkiver i Starbas

Gå til skødeprotokoller i Starbas

Indtast begravelser

Bemærk - begravelsesprotokollerne er under indtastning, så de kan bliv søgbare. Hvis du giver en hånd med går det hurtigre. 

Gå  til indtastning af begravelsesprotokollerne


Begravelser på Assistens Kirkegård 1805-1862

 

Gå til begravelsesprotokollerne


Begravelser alle københavnske kirkegårde 1861-1942

 

Gå til begravelsesprotokollerne


Om Assistens Kirkegård

Assistens Kirkegård var indtil 1880 inddelt i afsnit, der hørte til hvert sit sogn. Her kan du se hvor de forskellige afsnit var placeret på kirkegården.

Om Assistens Kirkegård


Om dødsårsager

Få hjælp til begravelsesprotokollernes svære betegnelser for sygdom, død og diagnoser.

Om dødsårsager