Separation og skilsmisse

Frem til 1857 stod Københavns Magistrat for at bevilge separation og skilsmisse. Her kan du finde protokollerne for perioden 1806-1857.

Resolutionsprotokoller og referatprotokoller 1806-1857

Skilsmisse og separation blev noteret i referatprotokoller. I perioden 1806-12 findes også resolutionsprotokoller. Oplysningerne er mest fyldige i referatprotokollerne. Begge typer protokoller finder du i listen nedenfor.

Der er et alfabetisk navneregister i hvert bind. Start med registret og find navnet på en af parterne. Både mand og kone står i navneregistret. Brug nummeret ud for navnet til at finde oplysningerne om skilsmissen/separationen i selve protokollen.


Separation og skilsmisse 1806-1857

Protokollerne er inddelt efter nummer. Brug navneregistret forrest i hvert bind til at finde det rigtige nummer.


Husk at tillade Pop-up-vinduet. Se hvordan her

 

Find skilsmisser fra 1858 og frem på Arkivalieronline

 

Det skal du vide på forhånd

  • Navn på enten kvinden eller manden.
  • Et omtrentligt år for separationen/skilsmissen

Oplysninger i protokollerne

  • Protokollerne indeholder oplysninger om, hvem der ønskede separation/skilsmisse, fra hvem og hvorfor.
  • Tit er mandens erhverv nævnt.
  • Parternes og evt. vidners udsagn er gengivet i korte referater.
  • Til sidst kommer magistratens beslutning.

Sager/bilag til protokollerne

Der findes en række af sager/bilag til protokollerne. Disse er ikke digitaliseret og kan ses på læsesalen.

Bestil sager til referatprotokollerne her til brug på læsesalen

Københavns Magistrat og bevilling af separation og skilsmisse

Separation og skilsmisse blev almindeligt i løbet af 1700-tallet.

Fra 1797-1826 kunne Københavns Magistrat bevilge separation. Separationer findes 1797-1805 i magistratens protokoller og i magistratens journaler. De er ikke online.

Skilsmisse kunne ske efter bevilling hos Danske Kancelli eller ved dom og skal derfor findes på Rigsarkivet.

Fra 1827-1857 kunne Københavns Magistrat bevilge både separation og skilsmisse. Dvs. at magistraten selv kunne bevillige skilsmisse til par, der havde været separeret i 3 år og som var enige om skilsmisse.

Fra 1858 overgik bevilling af separation og skilsmisse til Københavns Overpræsidium. Materialet findes på Rigsarkivet og kan ses på Arkivalieronline.

Gå til Arkivalieronline