Borgerlige vielser 1851 - 1922

I starten var det mest mormoner, baptister eller brudepar, der tilhørte hvert sit trossamfund, der blev borgerligt viet . Siden blev det meget mere udbredt. Se protokollerne over borgelige vielser foretaget i København.

Find en borgerlig vielse 1851-1922

Start med at slå navnet op i registret. Noter år og nummer. Gå derefter til selve protokollen. Brug år og nummer til at finde den rigtige protokol.


Registre 1851-1922

Et register dækker flere år. Registrene er opdelt efter første bogstav i efternavnet. Hvert bogstav rummer flere år. Kvinder står under pigenavn.

Husk at tillade Pop-up-vinduet. Se hvordan her

 

Protokoller med borgerlige vielser 1851-1922

Protokollerne er inddelt efter år og nummer. Brug nummeret, du har fundet i registret, til at vælge den rigtige protokol.

Husk at tillade Pop-up-vinduet. Se hvordan her

 

Om borgerlig vielse

Muligheden for at blive borgerligt viet blev indført i 1851. I starten blev muligheden mest benyttet af brudepar, der ikke tilhørte et på det tidspunkt anerkendt trossamfund, fx den evangelisk-lutherske frikirke, mormonkirken eller baptistkirken. Også brudepar, der havde forskellige religiøse tilhørsforhold blev borgerligt viet.

Fra 1880'erne begyndte mange, særligt socialdemokrater, at erklære sig som fritænkere. For fritænkere var det at blive borgerlig viet en grundsten i det sekulære samfund, som de ønskede at styrke. Antallet af borgerlige vielser steg derfor kraftigt.

Med ægteskabsloven af 1922 forsvandt betingelserne for hvem, der måtte lade sig borgerligt vie og borgelig vielse blev et frit valg for alle der ønskede at indgå ægteskab.

De borgerlige vielser fra 1923-1961 er digitaliseret og kan findes på Arkivalieronline.

Find borgerlige vielser 1923-1961 på Arkivalieronline

Hvilke oplysninger rummer de borgerlige vielser:

  • Brudgoms og bruds navn
  • Fødested og –dato
  • Ægteskabelig stilling
  • Bopæl (fra 1887)
  • Forlovernes navne og stillinger (fra 1851-87 og nov. 1896-1922)
  • Forlovernes bopæl, forældres navne, stillinger og bopæl (1896-1922)

Det skal du vide på forhånd

Brudens pigenavn eller gommens navn, samt et omtrentligt årstal for vielsen.


Borgerlige vielser 1962-1997

Protokollerne er ikke online.

Du skal søge om tilladelse til at se en vielse, som er mindre end 50 år gammel.

Læs mere om at søge tilladelse til arkivmateriale med oplysninger om private forhold