Kilder på nettet

Se de kilder, der ligger på nettet. Noget kan du søge i. Andre kilder skal du bladre dig igennem i Kildeviseren. Der er hjælp og vejledning at hente under de enkelte kilder.Begravelser

Begravelsesprotokoller er fortegnelser over begravelser på københavnske kirkegårde. Brug navneregistret. Du behøver ikke kende kirkegård eller sogn.

Gå til begravelsesprotokollerne

  Erhverv

Her kan du finde digitaliserede kilder til erhverv, borgerskab og lav i København. Borgerskab er en tilladelse til at drive en butik, et håndværk eller virksomhed. Lav er både handels- og håndværkerlav.

Gå til erhverv

  Børn og unge

Her finder du forskelligt arkivmateriale om børn og unge, fx elevprotokoller fra de københavnske skoler og tilsynsprotokoller med plejebørn.

Gå til kilderne om børn og unge

  Erindringer

Stadsarkivets erindringssamling er københavnernes egne fortællinger. Du kan søge på emneord og på beretternes navne.

Gå til samlingen af erindringer

  Fattig- og forsørgelsesvæsnet

Brug almisseprotokollerne og hovedregistranten som indgang til fattig- og forsørgelsesvæsnets arkiv 1799-1940, hvor du finder et bredt udsnit af den københavnske befolkning.

Gå til oversigten over fattig-og forsørgelsesvæsnets arkiv

  Fotografier

Leder du efter historiske fotografier af København kan du besøge kbhbilleder.dk, hvor du kan udforske Københavns Stadsarkivs fotografiske samlinger.

Gå direkte til kbhbilleder.dk

Læs mere om Stadsarkivets fotografiske samlinger

  Hospitaler, fattiggårde og stiftelser

Københavns kommune har drevet flere hospitaler, fattiggårde, stiftelser og arbejdsanstalter gennem tiden. Her finder du arkivmateriale fra nogle af dem.

Gå til oversigt over hospitaler, fattiggårde og stiftelser

  Kort og tegninger

I samlingen af kort og tegninger kan man følge Københavns udvikling gennem tiden. Et udvalg af kort og tegninger er digitaliseret.

Se kort og tegninger

  Politiets efterretninger

I politiets efterretninger finder du oplysninger om efterlyste personer i hele Danmark. Du kan søge i efterretningerne på tværs af år og nummer.

Gå til Politiets efterretningerefterretninger

  Politiets mandtaller

Politiets mandtaller består af skemaer, hvor Københavns befolkning mellem 1866 og 1923 er registreret. Du kan bladre i mandtallerne, der er inddelt efter gade, år og måned.

Gå til Politiets mandtaller

  Politiets registerblade

Politiets registerblade var en forløber for folkeregistret. Her er alle københavnere over 10 år registreret i perioden mellem 1890-1923. Du kan søge på navn, da oplysningerne på bladene er indtastet.

Læs mere om politiets registerblade

Gå direkte til politiets registerblade

  Kilder om vielse og ægteskab

På denne side vil vi samle digitaliserede kilder, der omhandler vielser og ægteskab, herunder lysninger og borgerlige vielser.

Ikke alle kilder er endnu online.

Gå til kilder om vielse og ægteskab

  Alderdomsforsørgelse

Her kan du finde oplysninger ældre mennesker, der modtog alderdomsforsørgelse eller aldersrente i perioden 1891-1928.

Gå til kilder om alderdomsforsørgelse