Tilladelse til materiale med oplysninger om private forhold

Arkivmateriale, der indeholder oplysninger om rent private forhold, er først frit tilgængeligt, når det er over 75 år gammelt. Du kan søge om tilladelse til at se materialet, selvom der ikke er gået 75 år.

Din egen sag

Eksamensbevis, skolepapirer, hospitalssager, forsorg eller børnehjem? Leder du efter dokumentation om begivenheder i dit eget liv, så start med at læse om hvilke typer sager vi kan hjælpe med.

Læs guiden Find din egen sag

Bestil eksamensbevis

Kun materiale fra Københavns Stadsarkivs samlinger

Her kan du søge om tilladelse til arkivmateriale fra Stadsarkivets samlinger, dvs. primært materiale fra Københavns Kommune. Du kan i arkivdatabasen Starbas se hvilket materiale, der er i samlingen.

Gå til Starbas

Arkivloven fastsætter fristerne

Det er arkivloven, der fastlægger, hvornår arkivmateriale bliver frit tilgængeligt, så alle kan bestille og benytte det på læsesalen. Fristen er 75 år for materiale, der rummer oplysninger om rent private forhold. Fristen skyldes hensynet til privatlivets fred.

For andet arkivmateriale er fristen 20 år.

Oplysninger om private forhold

Private oplysninger er oplysninger om bla. økonomiske, helbredsmæssige, religiøse, seksuelle og politiske forhold.

Sådan søger du om tilladelse

Du kan søge om tilladelse til at se arkivmaterialet, selvom der ikke er gået 75 år. Ansøgningen foregår digitalt i et særligt system og du vil blive bedt om at logge ind med NemID. Brug linket/den blå knap herunder.

Søg om tilladelse til arkivmateriale

Det skal du være opmærksom på, når du søger om tilladelse

Du vil blive bedt om at oplyse dit formål med ansøgningen.

Du skal søge om tilladelse, selvom det er din egen sag.

Vi indhenter oplysninger fra CPR registret om din relation til den person, sagen omhandler.

Vi laver ikke arkivundersøgelser som en del af sagsbehandlingen. Vi vil derfor bede dig uddybe din ansøgning med henvisninger til Starbas, hvis de oplysninger, du opgiver i din ansøgning, ikke er fyldestgørende.

Stadsarkivet giver som udgangspunkt ikke tilladelse til arkivmateriale til andre end familiemedlemmer i lige linje til den person, sagen omhandler.

Med lige linje menes opstigende: forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv. og nedstigende: børn, børnebørn, oldebørn osv.

Søger du om tilladelse til at se materiale, der omhandler nulevende myndige personer vil du blive bedt om at vedhæfte et samtykke fra vedkommende. Er personen død, skal du vedhæfte samtykke fra alle efterkommere i lige linje og/eller ægtefælle. 

Det er din opgave som ansøger at indhente de nødvendige samtykker. Du kan evt. bruge en skabelon, som du kan bede de involverede om at udfylde.

Hent skabelon til samtykke (pdf)

Er du forsker eller studerende, der søger om tilladelse med henblik på at skrive en afhandling, artikel eller opgave, skal du linke til de konkrete arkivpakker (bestillingsenheder) i Starbas. Du skal også oplyse emne og arbejdstitel og hvordan emnet for dit projekt er afgrænset i tid.

Gå til Starbas


Sådan er sagsgangen, når du søger om tilladelse

Når vi har modtaget din ansøgning starter vi med at undersøge om vi har det materiale, du efterspørger. Det er ikke altid tilfældet.

Når vi har behandlet sagen, vil du modtage en email med et link til svaret på din ansøgning.

Har du fået tilladelse, vil du blive bedt om med NemID at underskrive, at du vil overholde de vilkår, vi har sat som betingelse for din tilladelse. Et vilkår kan fx være, at du ikke må offentliggøre de oplysninger, du kan læse i arkivmaterialet.

Når du har fået tilladelse, kan du benytte materialet på Stadsarkivets læsesal. Er der tale om en sag, der i omfang kun rummer få dokumenter, sender vi en digital kopi til dig. Vi vil i din tilladelse skrive, hvordan du vil kunne se materialet.

Se aktuelle sagsbehandlingstider


Hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål undervejs i ansøgningsprocessen.

Find kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere om lovgivningen bag

Der er forskel på at søge om tilladelse efter arkivlovens regler og søge om aktindsigt. Vi har skrevet en vejledning, der beskriver forskellen og lovgivningen bag.

Læs om forskellen på arkivlovens regler og mulighederne for aktindsigt (pdf)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra kbharkiv.dk. - Læs om hvordan vi bruger cookies. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter