09-04-2018

Vejledninger

Vejledninger til udvalgte emner og forskellige kilder, der ikke kan findes på nettet.

Vejledningerne henviser primært til arkivmateriale, der ikke er på nettet, men kan bestilles i Starbas og benyttes på læsesalen.

Vejledninger til digitaliserede kilder, kan findes i sammenhæng med det digitale materiale.

Gå til oversigt over kilder på nettet


Vejledninger om ejendomme

Matrikelnummeret er nøglen til at finde informationer om huse, bygninger og husejere gennem tiden.

Ejendomsoplysninger i København

Ejere af huse og grunde

Københavns kvarterer

Matrikelnumre

Digitale matrikelkort


Vejledninger om erhverv

Forskellige kilder giver informationer om københavnernes erhverv gennem tiden.

Næring

Beværterbevillinger

Firmaoplysninger

Lav og borgerskaber


Folkeregisterkort

Københavns Kommunes Folkeregister er oprettet i 1923. Hver borger fik sit eget kort, når vedkommende fyldte 15 år. Et kort kaldes officielt et hovedkort, i daglig tale folkeregisterkort.

Vejledning om folkeregisterkort


04-04-2017

Søg på tværs af flere kilder fx begravelser, politiets registerblade og politiets efterretninger.

1) Vælg først den eller de kilder du vil søge i:

Tip: Vælger du alle kilder kan du kun søge i de felter, der er fælles for alle kilder

Tip: Vælger du kun 1 kilde kan du søge i alle felter for den pågældende kilde

 

2) Definer dernæst dine søgefelter:

Tilføj flere felter om nødvendigt. Præciser ved at vælge operator.

Tip: Søg på flere ord i en bestemt rækkefølge ved at sætte " " omkring ordene, fx "Adelgade 3"

Søg specifikt i en enkelt eller flere kilder - på en eller flere definerede søgefelter.

Der opstod en fejl

Vi beklager!

Få tips til din søgning i denne vejledning

Eller skriv til os, hvis fejlen ikke forsvinder.

Find kontaktoplysninger

Ingen resultater

Din søgning gav desværre ikke nogen resultater

Få tips til din søgning i denne vejledning

28-10-2013

Tilladelse til materiale med oplysninger om private forhold

Arkivmateriale, der indeholder oplysninger om rent private forhold, er først frit tilgængeligt, når det er over 75 år gammelt. Du kan søge om tilladelse til at se materialet, selvom der ikke er gået 75 år.

Din egen sag

Eksamensbevis, skolepapirer, hospitalssager, forsorg eller børnehjem? Leder du efter dokumentation om begivenheder i dit eget liv, så start med at læse om hvilke typer sager vi kan hjælpe med.

Læs guiden Find din egen sag

Bestil eksamensbevis

Kun materiale fra Københavns Stadsarkivs samlinger

Her kan du søge om tilladelse til arkivmateriale fra Stadsarkivets samlinger, dvs. primært materiale fra Københavns Kommune. Du kan i arkivdatabasen Starbas se hvilket materiale, der er i samlingen.

Gå til Starbas

Arkivloven fastsætter fristerne

Det er arkivloven, der fastlægger, hvornår arkivmateriale bliver frit tilgængeligt, så alle kan bestille og benytte det på læsesalen. Fristen er 75 år for materiale, der rummer oplysninger om rent private forhold. Fristen skyldes hensynet til privatlivets fred.

For andet arkivmateriale er fristen 20 år.

Oplysninger om private forhold

Private oplysninger er oplysninger om bla. økonomiske, helbredsmæssige, religiøse, seksuelle og politiske forhold.

Sådan søger du om tilladelse

Du kan søge om tilladelse til at se arkivmaterialet, selvom der ikke er gået 75 år.

Ansøgningen foregår i en digital blanket i Københavns Kommunes selvbetjeningssystem og du vil blive bedt om at logge ind med NemID. Brug linket/den blå knap herunder.

Er du fritaget fra Digital Post og/eller e-boks, kan du kontakte arkivet og få et ansøgningsskema i papir.

Gå til kontakt


Det skal du være opmærksom på, når du søger om tilladelse

Du vil blive bedt om at oplyse dit formål med ansøgningen.

Du skal søge om tilladelse, selvom det er din egen sag.

Vi indhenter oplysninger fra CPR registret om din relation til den person, sagen omhandler.

Vi laver ikke arkivundersøgelser som en del af sagsbehandlingen. Vi vil derfor bede dig uddybe din ansøgning med henvisninger til Starbas, hvis de oplysninger, du opgiver i din ansøgning, ikke er fyldestgørende.

Stadsarkivet giver som udgangspunkt ikke tilladelse til arkivmateriale til andre end familiemedlemmer i lige linje til den person, sagen omhandler.

Med lige linje menes opstigende: forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv. og nedstigende: børn, børnebørn, oldebørn osv.

Søger du om tilladelse til at se materiale, der omhandler nulevende myndige personer vil du blive bedt om at vedhæfte et samtykke fra vedkommende. Er personen død, skal du vedhæfte samtykke fra alle efterkommere i lige linje og/eller ægtefælle. 

Det er din opgave som ansøger at indhente de nødvendige samtykker. Du kan evt. bruge en skabelon, som du kan bede de involverede om at udfylde.

Hent skabelon til samtykke (pdf)

Er du forsker eller studerende, der søger om tilladelse med henblik på at skrive en afhandling, artikel eller opgave, skal du linke til de konkrete arkivpakker (bestillingsenheder) i Starbas. Du skal også oplyse emne og arbejdstitel og hvordan emnet for dit projekt er afgrænset i tid.

Gå til Starbas


Sådan er sagsgangen, når du søger om tilladelse

Når du har ansøgt vil du modtage en kvittering i e-boks.

Herefter starter vi med at undersøge, om det materiale, du efterspørger, er en del af Stadsarkivets samling. Det er ikke altid tilfældet.

Når vi har behandlet sagen, vil du modtage et brev i e-boks med svar på din ansøgning.

Har du fået tilladelse vil brevet indeholde et link, som du skal bruge til at skrive under på, at du vil overholde de vilkår, vi har sat som betingelse for din tilladelse. Et vilkår kan fx være, at du ikke må offentliggøre de oplysninger, du kan læse i arkivmaterialet.

Når du har underskrevet, vil du kunne benytte materialet på Stadsarkivets læsesal. Er der tale om en sag, der i omfang kun rummer få dokumenter, sender vi en digital kopi til dig. I så fald vil det fremgå af din tilladelse.

Se aktuelle sagsbehandlingstider


Hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål undervejs i ansøgningsprocessen.

Find kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere om lovgivningen bag

Der er forskel på at søge om tilladelse efter arkivlovens regler og søge om aktindsigt. Vi har skrevet en vejledning, der beskriver forskellen og lovgivningen bag.

Læs om forskellen på arkivlovens regler og mulighederne for aktindsigt (pdf)

13-04-2015

Kilder på nettet

Se de kilder, der ligger på nettet. Noget kan du søge i. Andre kilder skal du bladre dig igennem i Kildeviseren. Der er hjælp og vejledning at hente under de enkelte kilder.Begravelser

Begravelsesprotokoller er fortegnelser over begravelser på københavnske kirkegårde. Brug navneregistret. Du behøver ikke kende kirkegård eller sogn.

Gå til begravelsesprotokollerne

  Erhverv

Her kan du finde digitaliserede kilder til erhverv, borgerskab og lav i København. Borgerskab er en tilladelse til at drive en butik, et håndværk eller virksomhed. Lav er både handels- og håndværkerlav.

Gå til erhverv

  Børn og unge

Her finder du forskelligt arkivmateriale om børn og unge, fx elevprotokoller fra de københavnske skoler og tilsynsprotokoller med plejebørn.

Gå til kilderne om børn og unge

  Erindringer

Stadsarkivets erindringssamling er københavnernes egne fortællinger. Du kan søge på emneord og på beretternes navne.

Gå til samlingen af erindringer

  Fattig- og forsørgelsesvæsnet

Brug almisseprotokollerne og hovedregistranten som indgang til fattig- og forsørgelsesvæsnets arkiv 1799-1940, hvor du finder et bredt udsnit af den københavnske befolkning.

Gå til oversigten over fattig-og forsørgelsesvæsnets arkiv

  Fotografier

Leder du efter historiske fotografier af København kan du besøge kbhbilleder.dk, hvor du kan udforske Københavns Stadsarkivs fotografiske samlinger.

Gå direkte til kbhbilleder.dk

Læs mere om Stadsarkivets fotografiske samlinger

  Hospitaler, fattiggårde og stiftelser

Københavns kommune har drevet flere hospitaler, fattiggårde, stiftelser og arbejdsanstalter gennem tiden. Her finder du arkivmateriale fra nogle af dem.

Gå til oversigt over hospitaler, fattiggårde og stiftelser

  Kort og tegninger

I samlingen af kort og tegninger kan man følge Københavns udvikling gennem tiden. Et udvalg af kort og tegninger er digitaliseret.

Se kort og tegninger

  Politiets efterretninger

I politiets efterretninger finder du oplysninger om efterlyste personer i hele Danmark. Du kan søge i efterretningerne på tværs af år og nummer.

Gå til Politiets efterretningerefterretninger

  Politiets mandtaller

Politiets mandtaller består af skemaer, hvor Københavns befolkning mellem 1866 og 1923 er registreret. Du kan bladre i mandtallerne, der er inddelt efter gade, år og måned.

Gå til Politiets mandtaller

  Politiets registerblade

Politiets registerblade var en forløber for folkeregistret. Her er alle københavnere over 10 år registreret i perioden mellem 1890-1923. Du kan søge på navn, da oplysningerne på bladene er indtastet.

Læs mere om politiets registerblade

Gå direkte til politiets registerblade

  Kilder om vielse og ægteskab

På denne side vil vi samle digitaliserede kilder, der omhandler vielser og ægteskab, herunder lysninger og borgerlige vielser.

Ikke alle kilder er endnu online.

Gå til kilder om vielse og ægteskab

  Alderdomsforsørgelse

Her kan du finde oplysninger ældre mennesker, der modtog alderdomsforsørgelse eller aldersrente i perioden 1891-1928.

Gå til kilder om alderdomsforsørgelse

  


21-10-2013

Guider - Kom godt i gang

Er du i gang med at slægtsforske, leder du efter din egen sag eller er du studerende, der skal skrive opgave?

På Københavns Stadsarkiv kan du udforske din egen, slægtens eller byens historie. Men hvor starter du? Her kan du finde guider, der hjælper dig i gang uanset om du er slægtsforsker eller studerende.


 


Guide - Ny på arkivet

Velkommen til. Kom godt i gang med at bruge samlingerne på nettet eller læsesalen.

Ny i arkivet


Guide til arkivsøgning

Er du på udkig efter en person, et sted eller et emne? Få overblik over søgemulighederne.

Arkivsøgning

 


Guide - Find din egen sag

Skolepapirer, hospitalssager, forsorg eller børnehjem? Hvordan får du indsigt i din sag.

Find din egen sag


Guide for slægtsforskere

Der er mange kilder til de københavnske aner i Stadsarkivets samlinger.

For slægtsforskere

 


Guide for studerende

At bruge arkivmateriale i en opgave kan være en udfordring, men gevinsten er stor.

For studerende