Udlån af arkivalier til udstillinger

Ønsker du at vise noget arkivmateriale fra Stadsarkivets samlinger i en udstilling, skal du huske at henvende dig i god tid af hensyn til konservering af materialet.

Regler for udlån

Arkivalier kan i begrænset omfang udlånes til udstillinger efter særlige regler.

Hent regler for udlån til udstillinger (pdf)

Vær opmærksom på, at der skal indsendes ansøgning om lånet mindst 2 måneder, før arkivalierne skal bruges, bl.a. af hensyn til en eventuel konservering.