Papirmateriale

Her kan I læse mere om reglerne for håndtering af papirarkivalier. Hvad skal bevares, og hvad kan kasseres efter administrativ brug? Hvordan er det hensigtsmæssigt at indrette jeres papirarkiv? Hvordan foregår en aflevering til Stadsarkivet?


Om bevaring og kassation

Der er to regelsæt for bevaring og kassation af papirarkivalier. Det første er for papirarkivalier skabt 1970 til og med 2006, det andet for papirarkivalier skabt fra 2007 og frem. Har I papirarkivalier skabt før 1970, skal I kontakte Stadsarkivet.

1970-2006

Bevaringsplan for papirarkivalier 1970 til og med 2006 - en vejledning om bevaring og kassation i Københavns Kommune (pdf)

Bekendtgørelse nr. 692 om bevaring af papirarkivalier 1970-2006 (pdf)

Borgerrepræsentationens bestemmelser om særlig lokal bevaring (pdf)

Gode råd om indretning af arkivet - nærarkiv, fjernarkiv og kassation (pdf)

2007-

Om bevaring af papirarkivalier fra 2007 og frem (Link til Retsinformation)

Vejledning Om bevaring af papirarkivalier fra 2007 og frem (Link til Rigsarkivet)

Borgerrepræsentationens bestemmelser om særlig lokal bevaring (pdf)

Gode råd om indretning af arkivet - nærarkiv, fjernarkiv og kassation (pdf)


Om digitalisering

Bekendtgørelse nr. 740 om skanning og digitalisering (pdf)

Vejledning til bekendtgørelse nr. 740 om skanning og digitalisering (pdf)

Skema til anmeldelse (word)


Om aflevering

Vejledning om aflevering af papirarkivalier - om ordning, rensning, pakning og mærkning (pdf)

Eksempel på en afleveringsfortegnelse (pdf)