It-systemer

Her kan I læse mere om reglerne for håndteringen af digitale arkivalier. Hvad går anmeldelsesreglerne ud på? Hvad skal bevares for eftertiden, og hvordan skal afleveringen se ud?


Anmeldelse af it-systemer

Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af digitale systemer i Københavns Kommune (pdf)

Anmeldelser skal ske i FISKK.

Gå til FISKK


Om bevaring og kassation

Der er to regelsæt for bevaring og kassation af IT-arkivalier. Det første er for IT-arkivalier skabt til og med 2006, det andet for IT-arkivalier skabt fra 2007 og frem.

 

Data skabt til og med 2006

Bekendtgørelse nr. 330 om bevaring af data med personoplysninger i Københavns Kommune (Link til Retsinformation)

Bekendtgørelse nr.194 af 7. marts 2018 om ændring af bekendtgørelse om bevaring af data fra elektroniske arkivsystemer med personoplysninger hos Københavns og Frederiksberg kommuner (Link til Retsinformation)

 

Data skabt efter 2007 og frem

Bekekendtgørelse nr. 183 om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne  (Link til Retsinformation)

Cirkulæreskrivelse nr.9112 af 26. januar 2018 om kassation af dokumenter i kommunernes it-systemer  (Link til Retsinformation)

 


Om digitalisering

Bekendtgørelse nr. 740 om skanning og digitalisering (pdf)

Vejledning til Bekendtgørelse nr. 740 om skanning og digitalisering (pdf)

Skema til anmeldelse (word)


Afleveringsregler

Bestemmelser om aflevering til Københavns Stadsarkiv 1. juni 2014 (pdf)

Bekendtgørelse nr. 1007 om arkiveringsversioner (pdf)

Vejledning til Bekendtgørelse nr. 1007 om arkiveringsversioner (pdf)