Generel lovgivning og regler

Her kan I læse mere om arkivloven med tilhørende bekendtgørelse, om Stadsarkivets vedtægter og Københavns Kommunes arkivbestemmelser. I kan også hente Rigsarkivets håndbog om arkivalier.


Arkivloven (pdf)

Arkivbekendtgørelsen om offentlige arkivers virksomhed (pdf)

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune (pdf)

Vedtægt for Københavns Stadsarkiv (pdf)

Arkivhåndbog – fra informationer til arkivalier (pdf)

Retningslinier for arkivering i Københavns Kommune - 2019 (pdf)