Regelsæt

Reglerne inden for arkivområdet består af arkivloven og en række bekendtgørelser udstedt af Rigsarkivet. Hertil har Københavns Kommune vedtaget et antal bestemmelser for håndteringen af arkivalier.

Til regelsættet findes ofte vejledningsmateriale, og vi bistår også med råd og vejledning. I kan finde alle informationerne på de næste sider, som vist i menustrukturen til venstre.Generel lovgivning

Find arkivloven med tilhørende bekendtgørelse, Stadsarkivets vedtægter og Københavns Kommunes arkivbestemmelser. 
Hent også Rigsarkivets håndbog om arkivalier.

Læs mere

 


Papirmateriale

Læs om reglerne for håndtering af papirarkivalier. Hvad skal bevares, og hvad kan kasseres efter administrativ brug? Hvordan er det hensigtsmæssigt at indrette jeres papirarkiv? Hvordan foregår en aflevering til Stadsarkivet?

Læs mere


It

Læs om reglerne for håndteringen af elektroniske arkivalier.

Hvad går anmeldelsesreglerne ud på? Hvad skal bevares for eftertiden, og hvordan skal afleveringen se ud?

Læs mere

 

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra kbharkiv.dk. - Læs om hvordan vi bruger cookies. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter