Om arkivering - Forvaltningerne og arkivet

Her kan I læse om, hvordan Københavns Kommune skal forholde sig til reglerne på arkivområdet. Reglerne omfatter både papirarkivalier og elektroniske arkivalier.

På de næste sider kan I finde oplysninger om anmeldelse og godkendelse af IT-systemer, bevaring, kassation og aflevering, samt om udlån af arkivalier til Københavns Kommune.


papir-lille


Papir

Alt papirmateriale i jeres ringbind, hængemapper og kasser i kælderen er omfattet af arkivlovgivningen.

Læs mere

it-lille


Digitalt

Alle it-systemer skal anmeldes til Stadsarkivet, inden de tages i brug i Københavns Kommune.

Læs mere

regelsaet-lille


Regelsæt

Reglerne inden for arkivområdet består af arkivloven og en række bekendtgørelser udstedt af Rigsarkivet.

Læs mere