Om arkivalier

Arkivalier er informationer i f.eks. it-systemer, på papir, cd, film, lyd- og videobånd. Informationerne opsamles i forbindelse med en forvaltnings eller en institutions virksomhed.

Hvorfor bevaring og aflevering?

Vi kan ikke gemme alt for eftertiden. Men vi skal gemme materiale, som dokumenterer væsentlige administrative og retlige forhold af betydning for borgere og myndigheder og materiale, som kan bidrage til den historiske forskning.

Arkivloven fastsætter bestemmelser om offentlige arkivalier, herunder alt materiale, der produceres i Københavns Kommune.

Hent Arkivloven (pdf)

Rigsarkivaren bestemmer, hvad vi skal gemme for eftertiden. Der er forskel på reglerne om bevaring og kassation afhængig af, om materialet er på jeres papirhylder eller i jeres it-systemer.

Hent Arkivbestemmelser for Københavns Kommune (pdf)

Stadsarkivets formål og vedtægter

Stadsarkivets formål er at modtage arkivalier, som har betydning for københavnerne og deres bys historie. Vi gør materialet tilgængeligt for myndighederne, offentligheden og forskningen, og vi bidrager til udforskning, dokumentation og formidling af Københavns historie.

Organisatorisk hører Stadsarkivet under Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, mens arkivansvaret i henhold til arkivloven hører under Økonomiudvalget.

Hent Vedtægt for Københavns Stadsarkiv (pdf)

Stadsarkivet er Københavns Kommunes konsulent i arkivspørgsmål. I er derfor altid velkomne til at kontakte os om stort som småt.

 

Københavns Kommunes retningslinjer for arkivering

Økonomiudvalget godkendte på møde den 7. december 2010 fælles retningslinjer for journalisering og arkivering, som dermed skal lægges til grund for al journalisering i Københavns Kommune. De reviderede retningslinjer er fra foråret 2019.

Hent Retningslinier for arkivering i Københavns Kommune, forår 2019 (pdf)