Vi søger en vært/facilitator til kulturfællesskaber for seniorer og erindringsværksteder

Københavns Stadsarkiv søger en facilitator til at skabe nye fællesskaber for ældre københavnere med udgangspunkt i lokal- og erindringshistoriske materialer og samtaler.

Vil du være med til at skabe nye fællesskaber for ældre københavnere med udgangspunkt i lokal- og erindringshistoriske materialer og samtaler? 

Arbejdet består primært i at være vært/facilitator ved en række møder for grupper af ældre københavnere med henblik på at skabe nye varige fællesskaber. Dertil kommer den faglige og praktiske forberedelse af disse møder samt deltageradministration og -kommunikation.

Da omdrejningspunktet for fællesskaberne er den københavnske lokalhistorie og deltagernes egne erindringer, indebærer dette også kendskab til det 20. århundredes kultur- og hverdagshistorie. Opgaverne indbefatter også en særskilt opgave med udvikling og afprøvning af forskellige koncepter for erindringsværksteder for andre målgrupper samt løbende planlægning og udvikling af kulturfællesskaberne, men hovedopgaven er værtskab/facilitering af møderne.

'Kulturfællesskaber for seniorer er gruppeforløb, hvor deltagerne i tryghed og med deres livshistorie og viden som hjælpemiddel kan dele tanker, erfaringer og erindringer. Værten spiller en central rolle i at understøtte det sociale og inkluderende element i gruppen og optræder desuden med små lokal- eller erindringshistoriske oplæg, der danner udgangspunkt for personlige samtaler.

Visionen for konceptet er at øge livskvalitet og skabe rum for nye og nære relationer blandt ældre.

Københavns Stadsarkiv 

Københavns Stadsarkiv er en del af enheden Historie & Kunst i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune. Enheden omfatter endvidere Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum og Københavns Museum. Det er Københavns Stadsarkivs opgave at indsamle, bevare og formidle information, der kan belyse københavnernes og deres bys historie og stille materialet til rådighed for borgerne. Stadsarkivet har cirka 25 ansatte. 

Du kan forvente: 

 • Et arbejde, der giver mening, og hvor du kommer tæt på andre mennesker. 
 • En central rolle i forhold til udviklingen af nye fællesskaber og socialt samvær. 
 • Konkrete arbejdsforløb med mærkbar fremgang og resultater. 
 • Indflydelse på arbejdsopgavernes løsning. 
 • Ansvar for løbende tilrettelæggelse og kommunikation. 
 • Ny viden om erindringer, lokal- og hverdagshistorie. 
 • Fagligt samarbejde med dygtige kolleger. 

Vi forestiller os, at du: 

har erfaring med og sans for understøttelse af sociale fællesskaber. 

 • har erfaring med praktisk og socialt værtskab, historieformidling eller undervisning. 
 • har erfaring med eller kendskab til erindringsindsamling, interviews eller lignende.
 • har kendskab til og interesse for det 20. århundredes kultur- og hverdagshistorie i København. 
 • kan gennemføre forud planlagte aktiviteter selvstændigt og fleksibelt. 
 • er stabil, udadvendt og kan lide at kommunikere. 
 • er et åbent, rummeligt og inkluderende menneske. 

Kvalifikationer 

Relevant uddannelse og erfaring med understøttelse af fællesskaber, historieformidling, socialt værtskab og/eller undervisning. 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Efter gældende overenskomst med Københavns Kommune. Stillingen er på 30 timer ugentligt og er tidsbegrænset til perioden fra 1. marts 2018 til 15. december 2018.

Stillingen ønskes tiltrådt den 1. marts 2018.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til projektleder Peter Wessel Hansen på 2362 9260. 

Ansøgning, CV og dokumentation for relevant uddannelse og erfaring vedlægges ansøgningen. 

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 12. januar 2018 

Søg stillingen her

Samtaler afholdes den 22. januar.

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra kbharkiv.dk. - Læs om hvordan vi bruger cookies. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter