Stadsarkivet vinder pris for digital arkivering

På verdens største konference om digital bevaring har Københavns Stadsarkiv hevet en fornem guldmedalje i land for arbejdet med digital arkivering.

Kåret på konference om digital bevaring

Det var en glad digital konservator Kathrine Hougaard Edsen Johansen fra Københavns Stadsarkiv, der vendte hjem fra IPRES i Japan.

IPRES er verdens største og væsentligste konference om digital bevaring, og med hjem i kufferten havde Kathrine en fornem pris, vundet for bedste oplæg og medfølgende 'poster'. 

En 'poster' er mere end en almindelig plakat, men et egentlig formidlingsformat, der bruges inden for videnskabsformidling.

Samarbejde og netværk digitale arkiver imellem

Kathrine Hougaard Edsen Johansens oplæg og poster på konferencen handlede om, hvordan man i Københavns Kommune gennem samarbejde og konsulentydelser til andre kommuner har skabt et enestående miljø for digital arkivering – på en kosteffektiv måde og med den høje kvalitet for øje.

pris digital arkivering nyhedKathrine Hougaard Edsen Johansen ved kåringen på IPRES

Siden 2007 har vi opbygget et netværk af 27 digitale arkiver fra andre kommuner (NEA), som vi fra Københavns Stadsarkivs side servicerer med rådgivning samt løsninger til indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af digitale informationer.

Det er fantastisk at opleve, hvordan den internationale arkivverden belønner konceptet - og Kathrines præstation - med den fineste pris,” siger Mads Neuhard, leder i Københavns Stadsarkiv.

Oplæg og poster

Titlen på posteren var ”How collaboration and sharing has made OAIS compliant archiving at (very) small archives possible”.

På dansk: Hvordan samarbejde og deling har gjort OAIS-kompatiblel arkivering på (meget) små arkiver muligt.

OAIS er en forkortelse for Open Archival Information System. På dansk: Åbent arkivinformationssystem.

Om digital bevaring

Hvordan man sikrer adgang til digitale materialer ”til evig tid”, selvom teknologier, filformater og programmer følger med tiden og skiftes ud.

Grundlæggende går det ud på at sikre, at data bliver opbevaret sikkert og fejlfrit, samt at data kan åbnes og bruges.

 

NEA

Netværk af kommuner med fokus på digital arkivering. Formålet er at sikre den enkelte kommunes arkivering, opbevaring og adgang til data – også i fremtiden.

 

 pris