Sammenlægning og ny midlertidig ledelse i Stadsarkivet

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at Stadsarkivet skal sammenlægges med Københavns Museum, Nikolaj Kunsthal og Thorvaldsens Museum. Stadsarkivar Kristian Bak er blevet valgt til midlertidig leder for den nye samlede museumsorganisation. Souschef Elisabeth Bloch indtræder derfor pr. 1. august 2014 som midlertidig Stadsarkivar i Kristians sted.

Sammenlægning af museer, kunsthal og arkiv

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at styrke museums- og arkivområdet i kommunen og højne kvaliteten og synligheden af kommunens museums-, kunst og arkivtilbud. Udvalget har derfor besluttet at sammenlægge Københavns Museum, Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum og Stadsarkivet i en samlet organisation.

Den nye organisation skal konkretiseres i løbet af et halvt år

Hvordan den nye organisation kan formes bedst muligt, skal afklares hen over det næste halve år. Der er mange forhold, der skal undersøges: Hvilke opgaver deler de fire institutioner? Hvordan sikres institutioners særpræg? Hvordan styrker institutionerne bedst hinanden? 

Stadsarkivar Kristian Bak er sat i spidsen for denne organisatoriske øvelse og forlader derfor fra 1. august 2014 midlertidigt sine opgaver som Stadsarkivar.

Ny midlertidig ledelse i Stadsarkivet fra 1. august 2014

Souschef Elisabeth Bloch overtager Kristians Baks opgaver som Stadsarkivar indtil den nye museumsorganisation er faldet på plads. Elisabeth er desuden fortsat afdelingsleder for Papir Arkivering. Helga Mohr overtager Kristians opgaver som leder af Publikumsafdelingen. Mads Neuhard er fortsat afdelingsleder af Digital Arkivering og Formidlingsunderstøttelse.

Ingen ændringer i forhold til samarbejdspartnere, forvaltninger og brugere

Sammenlægningen giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til ændringer i Stadsarkivets relationer til samarbejdspartnere, forvaltninger og brugere. 

 

Se oversigt over Stadsarkivets ledelse og medarbejdere

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra kbharkiv.dk. - Læs om hvordan vi bruger cookies. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter