Når arkivmateriale bruges på nye måder

Fotos, erindringer og arkivmateriale sætter gang i snakken, når ældre mødes i faste netværksgrupper og mindes gamle dage.

Nye fællesskaber

Jeg har en kasse derhjemme, der står ’Mit liv’ på. Jeg er jo samler, så der er alt muligt i – papirer, fotos og endda beviser fra min gamle danseskole. Mit barnebarn, der er nybagt mor, har selv lige startet sin kasse. Faktisk burde alle have sådan en,” lyder det fra Hannah Mia, der er en af deltagerne i Netværksgruppe 65+.

Netværksgruppen er en del af et initiativ, der er blevet til i et samarbejde mellem Københavns Stadsarkiv, Frederiksbergmuseerne og Københavns Kommune. Hensigten er at hjælpe de ældre med at skabe nye relationer og netværk.

Vores oplevelse er, at de ældre finder det virkelig interessant og ikke mindst hyggeligt at møde hinanden på denne måde. Der dannes nye relationer, og erfaringen er, at de ældre bliver ved med at ses,” fortæller arkivar Peter Wessel Hansen.

Om netværksgrupperne

Møderne varer halvanden time hver gang, og her ser deltagerne på gamle billeder og andet historisk materiale – ofte ting, der vækker minder og sætter gang i en snak om fælles erindringer fra en svunden tid.

En god snak går som bekendt hånd i hånd med kaffe og kage, der naturligvis også er på menuen.

Målgruppen er ældre +65, der har behov for nye relationer og fællesskaber.

Arkivmateriale sætter gang i minderne

Som udgangspunkt for gruppernes samtaler, bruges historisk materiale fra arkivets samlinger. Arkivmateriale som sange, københavnererindringer og gamle fotos fra byen vækker minder og er gode til at sætte gang i snakken og giver de ældre lyst til at dele deres egne oplevelser og erfaringer fra et langt liv.

Netværksgrupperne har eksisteret i tre år i Frederiksberg Kommune. I foråret 2017 blev konceptet startet op i Københavns Kommune, hvor to netværksgrupper har haft deres mødested i Stadsarkivets lokaler på rådhuset. De to grupper har nu afsluttet deres forløb, og en tredje gruppe starter op i september.

netvaerskgruppe KSANetværksgruppe samlet på Københavns Stadsarkiv