Minder fra befrielsesdagene på Islands Brygge

Da de engelske soldater kom til Islands Brygge for at drikke øl stod børn og unge klar til at prøve deres nyerhvervede engelske gloser af. Sådan skriver Ole Brage i en erindring indsendt til Københavns Stadsarkiv i 1995.

Englænderne kommer til København

Vi glædede os til at møde befrierne, og øvede os på engelske brokker som: "have you got chocolate" eller de lidt større drenge: "have you got cigarettes".

Sådan skriver Ole Brage (født 1934), der som ung dreng boede i Gunløgsgade 1 på Island Brygge. I sine barndomserindringer, som han indsendte til Københavns Stadsarkiv i 1995, beretter han om mødet med englænderne.

De engelske soldater havde jo ikke Island Brygge som første mål. Ole Brage og hans unge venner fra Bryggen havde svært ved at tilgive dem, at de måtte vente et par dage, før de kunne få prøvet gloserne af.

Målet var god dansk øl

Vel omkring d. 8.-9. maj rygtedes det en aften, at nu var der endelig kommet rigtige vaskeægte englændere til Bryggen. De skulle være i Vestmannagade."

"Vi for om til gaden og så folk stimle sammen foran Cafe Island, hvor englænderne var søgt ind. Ikke på jagt efter tyske soldater, men for at hygge sig med god dansk øl og der har ikke manglet noget”, husker Ole Brage. 

Fulde soldater blev hyldet

Beboerne på Bryggen ville se deres helte og hylde dem. Servitricen på Cafe Island kom ud og sagde, at englænderne snart ville vise sig. Soldaterne skulle have hjælp til at komme på benene og blev hyldet på det hjerteligste, da de endelig kom glade frem i døren.

Engelske soldater skriver autografer på Rådhuspladsen, maj 1945. Drengen på billedet er ikke Ole Brage, men Ole fik sikret sig en autograf, da englænderne kom til Bryggen. Foto: Ukendt fotograf, NationalmuseetEngelske soldater skriver autografer på Rådhuspladsen, maj 1945. Drengen på billedet er ikke Ole Brage, men Ole fik sikret sig en autograf, da englænderne kom til Bryggen. Foto: Ukendt fotograf, Nationalmuseet

Uforglemmelige minder

Ole Brage samlede på autografer i en lille lommebog, hvor en engelsk soldat havde skrevet: "to a little danish boy". Hans erindring vidner om de ganske særlige minder, som mange københavnere havde fra befrielsesdagene: 

Det blev sent, inden jeg faldt i søvn på denne uforglemmelige aften. Så fulgte de fantastiske majdage, hvor alt var lyst og lykkeligt, hvis man da ikke lige havde været nazist eller på anden måde havde givet udtryk for sympati for besættelsesmagten”. 

’Krigen på Bryggen - som jeg husker den’

Hele Ole Brages erindring, kaldet ’Krigen på Bryggen - som jeg husker den’, handler om besættelsestid og befrielse set fra Islands Brygge.

Læs hele Ole Brages erindring her

Se fotografiet på Nationalmuseets samlinger online

 

Skrevet af Pia Lysgaard