Københavns nye magasin til kulturarv skal ligge i Høje-Taastrup

Københavns Kommune har nu købt byggegrunden til det nye magasin, hvor kommunens arkivmateriale og museumsgenstande fra 2018 skal opbevares.

Moderne magasin 

Store samlinger af gamle arkivalier og museumsgenstande kan fra 2018 opbevares under moderne forhold.

Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv får et nyt, stort fællesmagasin på adressen Erik Husfeldtsvej i Høje-Taastrup. Københavns Kommune har netop købt en grund på 20.000 kvm., der ligger ca. 1,5 km fra Høje-Taastrup Station.

På grunden opføres et moderne magasin på omkring 7.000 kvadratmeter, der kan klare temperaturer til alle typer af dokumenter og museumsgenstande. Som en del af magasinet indrettes faciliteter til konservering, registrering og med plads til frivillige og forskere. Magasinet ventes klar til brug i sommeren 2018.

inspireret af magasin i vejleDet rigtige klima, nem håndtering og høj pladsudnyttelse er vigtige mål for Københavns nye fællesmagasin. Fotoet er fra et lignende magasin ved Vejle.

”Vi er med købet af grunden kommet et vigtigt skridt videre i at sikre Københavns kulturarv. Magasinets placering tilgodeser både økonomi og en overkommelig afstand i den daglige drift. I den store sammenhæng handler magasinprojektet om at kunne bevare og skabe adgang til de mange arkivalier og genstande, der er nøglen til Københavns historie,” siger Carl Christian Ebbesen (DF), kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune.

Erstatter mange utidsvarende magasiner

I dag er Københavns Stadsarkiv og Københavns Museums samlinger spredt over ti forskellige adresser med utidssvarende opbevaringsforhold. Et af magasinerne, Artillerivej 126 på Islands Brygge, skal rives ned, og grunden bruges til skole. Også Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal kommer til at bruge det nye magasin. Magasinet skal bygges efter de nyeste erfaringer inden for klimastyring, så det kombinerer høj bevaringskvalitet og lave driftsudgifter.

”Vi ser meget frem til det nye magasin, som giver os nye, moderne rammer til at bevare og indsamle genstande og dokumenter. Gode magasinforhold er en forudsætning for forskning i og formidling af Københavns historie, og selve udstillingsvirksomheden får også et stort løft, når Københavns Museum flytter til Stormgade 18 i 2018,” siger Lene Floris, museumsdirektør i Historie & Kunst, der omfatter Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal.