Frivillig digitalisering gør Sankt Hans Hospitals historie tilgængelig

Tidligere hospitalsdirektør for Sankt Hans Hospital i Roskilde, Per Lund, har digitaliseret kort, tegninger og fotografier af hospitalet i Stadsarkivets samling. Her fortæller han om sit store frivillige arbejde.

Sct. Hans Hospital – en københavnsk institution

per-lund-i-aktionTidligere hospitalsdirektør Per Lund under arbejdet med at fotografere i Stadsarkivets Kort- og tegningssamling.Hospitalet ved Roskilde Fjord har siden 1816 huset, plejet og behandlet hovedstadens indbyggere med psykiatriske sygdomme. Først i 1994 rykkede hospitalet ud af den kommunale sfære og over i Hovedstadens sygehusfællesskab og i 2007 til Region Hovedstaden.

Per Lund blev pensioneret som hospitalsdirektør i 2006 og her fortæller han om hvordan hans interessere og passion for hospitalets bygninger og historie, førte ham til Københavns Stadsarkiv, hvor han omhyggeligt fotograferede samtlige kort, tegninger og fotografier, der omhandler Sct. Hans. Hele opgaven har taget 3 år, hvor Per Lund har været frivillig på Stadsarkivet.

Hvad er det, der er så spændende ved Sankt Hans?

”Det er et specielt sted, som man ikke sådan slipper. Af mange grunde. Det har været en af Danmarks ældste og største institutioner gennem tiderne med en historie der går mange hundrede år tilbage. Og det har været et monumentalt udtryk for hvordan samfundet i skiftende perioder har ment at burde tage sig af de mest syge.

Det har også været Københavns store institution i Roskilde med alt hvad det indebærer som byens klart største arbejdsplads med egne håndværkere m.v. og de mange forskellige fag der gennem tiderne har formet hospitalet.

Og det er historien om Københavns ejendom i Roskilde, der transformeres fra at være kæmpestor til at være mindre og højt specialiseret i Region Hovedstaden, samtidigt med at Roskilde borgere i stigende grad opfatter hospitalsarealet som byens rekreative område.”

Læs også nyheden om patientjournaler fra Samkt Hans Hospital

Hvad fandt du i Stadsarkivets samling?

”En guldgrube af informationer af kort og tegninger. Ikke alene vedrørende de bygninger, jeg har kendt, men mange flere. Både bygninger, der nu er brændte, flyttede eller nedrevne, men også masser af bygninger, som opstod som forslag til nybyggerier, men som aldrig blev realiserede.

Det blev også til historien om udviklingen af bygningsindretninger: Fra 16-sengsstuer til enestuer, fra olielamper til gaslys, fra gaslys til elbelysning, fra 6 huller på stribe til moderne toiletter, fra pen og blæk til IT-installationer osv. Osv.”

Hvor kan man se alt det digitale materiale?

”Kort, tegninger og fotografier fra Stadsarkivet kan ses i Starbas. Men jeg har også samlet en masse andet digitalt materiale om hospitalets historie:

  • Nutidige fotos af bygninger, arealer m.v.
  • Fotos af artefakter med relation til hospitalet og dets museum, herunder patienters frembringelser
  • Forskellige kilder: Årsberetninger fra hospitalet, artikler fra tidsskrifter og aviser
  • Postkort udgivet af boghandlere og fotografer i Roskilde for mere end 50 år siden
  • Portrætter i form af fotografier, malerier m.v.
  • Aktuelle byggeplaner og arkitektprojekter

I alt omkring 18.000 fotografier

En del af det kan man se på hjemmesiden www.scthansbilleder.dk, der fungerer i tilknytning til museet på hospitalet.

Roskilde Museum og Stadsarkivet har desuden fået en digital kopi af det hele og man kan benytte hele samlingen på Stadsarkivets læsesal.”

Hvorfor har du udført dette kæmpe arbejde ganske frivilligt?

”Når nogen har spurgt mig om hvorfor jeg har lavet dette arbejde, har min første kommentar været at hvis ikke jeg sørger for at få materialet digitaliseret og gjort tilgængeligt, vil hospitalets historie stille og roligt forsvinde. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, men vor tids hurtige adgang til informationer om alt mellem himmel og jord hviler jo i stigende grad på en forudsætning om at det er tilgængeligt digitalt.

Og så synes jeg jo at Sankt Hans Hospital har en fantastisk historie, der trænger til at blive fortalt. ”

 

Hjemmeside med alt det digitale materiale om Sankt Hans

Stadsarkivets kort, tegninger og fotografier fra Sankt Hans (endnu er alt ikke registreret)

Patientjournaler og andet materiale fra Sankt Hans (ikke digitalt)

Friis-nyt-kurhus-2-bannerFrederik Ferdinand Friis tegning af nyt kurhus set fra syd. Kurhuset stod færdigt i 1859. Kurhuset var et resultat at en arkitektkonkurrence der blev vundet af Michael Gottlieb Bindesbøl. Bindesbøl gjorde dog ikke projektet færdigt idet byggekomiteen stillede krav om forskellige ændringer. I stedet blev kurhuset færdiggjort at Frederik Ferdinand Friis. Bindesbøl’s tegning ses øverst på siden, set fra nord. Samtidens opdeling i sociale klasser var tydelig i bygningens indretning. Hovedbygningen havde 1-2 personers lejligheder til de mest velhavende patienter af første klasse. I de to sidefløje havde man stuer med 2 til 5 senge til patienter af 2. og 3. klasse, mens kompleksets sydligste bygninger var indrettet med celleafdeling for støjende og farlige syge.