Foredrag: Københavnernes egen historie

Tre forskere med vidt forskellige baggrunde præsenterer deres forskning – alt sammen med udgangspunkt i københavnererindringer fra Københavns Stadsarkivs samlinger.

I anledning af Forskningen Døgn har vi indbudt tre forskere med vidt forskellig baggrund til at præsentere deres forskning.

De tre forskere har alle brugt erindringer fra stadsarkivets samling af københavnererindringer.

Tid og sted

Dato: 26. April 2017
Tid: kl. 15-17
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus
Foredraget er gratis, men tilmelding nødvendig pga. begrænsede pladser.

Arrengementet er nu fuldt booket.
Der er ikke flere ledige pladser.

 

forskningens doegn koebenhavnernes egen historie

Program

I tre korte foredrag giver forskerne os indblik i de mangfoldige problematikker, der kan belyses ved hjælp af erindringer. 

De indbudte forskere er:

Professor Garbi Schmidt fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved Roskilde Universitet, der blandet andet har skrevet om Nørrebros indvandringshistorie.

Lektor Mikkel Thelle, leder af Dansk Center for Byhistorie ved Aarhus Universitet, som har forsket i dansk byhistorie og skabelsen af det moderne København omkring 1900.

Professor Ning de Coninck-Smith fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, der især har beskæftiget sig med barndommens og skolens sociale og kulturelle historie i 1800- og 1900-tallet.

Erindringer bruges til forskning

Stadsarkivet har to store erindringssamlinger fra 1969 og 1995, som er en enestående og meget anvendt kilde til den helt almindelige københavners historie.

De to samlinger repræsenterer to generationer af københavnerfortællinger. I 2017 føjer vi tredje generation til.

Find og søg i de to erindringssamlinger her

Til slut fortæller arkivar Peter Wessel Hansen om Københavns Stadsarkivs erindringssamlinger, deres historie og deres brug samt om erindringsindsamlingsinitiativet Giv Det Videre 2017.

Foredraget er en del af Forskningens Døgn.

Læs mere om Forskningens Døgn

Læs mere om Giv det Videre 2017