Få styr på dine gamle billeder og smalfilm - gratis


Hver onsdag mødes en gruppe københavnere for at overføre gamle smalfilm, negativer og andet audiovisuelt materiale til digitale formater på fjerde sal hos Copenhagen FabLab i Valby Kulturhus

Vibeke Herzberg er en af dagens besøgende og hun er ved at scanne nogle af sine private papirbilleder ind. Hun deltog i et introduktionskursus i august og er nu selvkørende i at digitalisere ikke bare fotografier, men også dias, som var det, der satte hende i gang.

Hun havde selv købt en scanner, men kvaliteten var for dårlig. I Valbybladet læste hun om værkstedet og tilmeldte sig det kursus, der gjorde, at hun nu er godt i gang og hver onsdag kommer i værkstedet:

”Her er en god ånd og man får en god behandling. Og så er det fantastisk, at det er gratis,” fortæller Herzberg.

Frivillige er undervisere

Værkstedet fik oprindelig støtte fra Nordea-fonden og åbnede i september 2018, hvor det lå i Stormgade i lokalerne til det nu nedlagt STORM20 under Historie og Kunst. En af de frivillige, der var med til at realisere værkstedet var Bruno Borch, der i dag er superbruger og én af dem, der underviser og hjælper nye brugere som Herzberg: 

 

digital bruger2Vibeke Herzberg er en af værkstedets faste brugere, der kommer hver onsdag i digitaliseringsværkstedet. Fotograf: Københavns Stadsarkiv

 ”Jeg kan godt lide at hjælpe andre, som ikke kan det, jeg kan. Og så er det rart at mødes med nogen og lave noget sammen.”

De frivillige superbrugere udgør det faste mandskab i værkstedet og udover oplæring af nye brugere, står de også for vedligeholdelse og udvikling af værkstedets maskinpark. Da STORM20 blev lukket, var det usikkert, hvad der skulle ske med det populære værksted.

Heldigvis stod Copenhagen FabLab, der holder til på fjerde sal i Valby Kulturhus, klar til at huse værkstedet.

 

En vellykket flytning

En af de superbrugere, der var med til flytte, var Kjeld Espersen. Han er ivrig fotograf, og når han ikke hjælper andre med deres digitaliseringsprojekter, er han i gang med at scanne sine mange billeder fra en rejse til Kina i 1995.

Han fortæller med et grin, at han har så mange billeder, at han kan digitalisere til han bliver 100 år. Kjeld var med, da værkstedet skulle flytte ud til Valby Kulturhus og er tilfreds med forløbet:

”Da blev vi virkelig hørt. Vi blevet taget med herud og fik det hele at se.”

På grund af flytningen til kulturhuset blev nedlukning afværget, og der blev skabt en god løsning, der kan glæde københavnere, der gerne selv og uden omkostninger vil digitalisere, hvad de har liggende i skuffer og skabe af gamle billeder og lydoptagelser.

I den forbindelse har værkstedet modtaget en fondsbevilling fra Veluxfonden på 45.000 til indkøb af endnu en smalfilmscanner, som er en af de mest brugte maskiner. 

digital brugere nyhedsbilledeKjeld Espersen og Bruno Borch er frivillige superbrugere. Det betyder, at de hjælper nye brugere til selv at komme i gang med at digitalisere og bruge de forskellige maskiner i værkstedet. Fotograf: Københavns Stadsarkiv.

 

Værkstedet er i gode hænder

Siden begyndelsen har Københavns Stadsarkiv haft en rolle som rådgiver. Ved flytningen til Valby blev den rolle mindre, da værkstedet nu er i kompetente hænder hos andre kollegaer i Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning, som arkivet og kulturhuset hører ind under.

Nu hører værkstedet til under under den kommunale enhed Kultur V, som Kulturhuset er en del af. Rasmus Fangel, der er koordinator for FabLab siger:

”Digitaliseringsværkstedet passer rigtig godt ind samme med vores øvrige værksteder og samskabende aktiviteter, hvor borgere hjælper borgere og mødes over ny og gammel teknologi.”


Brug digitaliseringsværkstedet

Alle københavnere kan bruge værkstedet i Valby Kulturhus. Der er åbent hver onsdag mellem kl. 10.00-19.00, hvor du er velkommen til at komme forbi og få råd og vejledning.

For selv at bruge digitaliseringsværkstedets arbejdsstationer, skal du først gennem en oplæring. Der er venteliste til oplæringen, som tager 2-3 timer.

Læs mere om digitaliseringsværkstedet