Enghaveparken, Arne Jacobsen og Stadsarkivets samling af arkitekttegninger

Enghaveparken har rummet flere bygninger tegnet af Arne Jacobsen. Nogle af bygningerne blev revet ned og deres berømte ophav glemt. Nu genopføres de ved hjælp af arkitekttegninger i Stadsarkivets samling.

Enghaveparken renoveret

Enghaveparken på Vesterbro skal renoveres som en del af områdefornyelsen på Vesterbro. I fornyelsen af parken vil der blive lagt vægt på både at bevare og forny, samt på klimatilpasning.

Læs mere om projektet fra arkitekterne Tredje Natur

En park med indslag af Arne Jacobsen

Under researchen til byfornyelsesprojektet kom det frem at Arne Jacobsen, som helt nyuddannet, havde tegnet fem af parkens bygninger.

Bygningerne bestod af to boder eller butiksbygninger, to læskure og en musikpavillon og er tegnet under Arne Jacobsens ansættelse i Stadsarkitektens Direktorat i 1927-29.

arne jacbsen boderArne Jacobsens tegning af boderne i Enghaveparken befinder sig i Stadsarkitektens tegningssamling i Københavns Stadsarkiv.

Boderne bleve revet ned i 1970 og tiden har taget hårdt på læskurene og pavillonen.

A.P. Møller fonden har støttet renoveringen af parken og også en restaurering af de eksisterende bygninger.

Læs mere om genopdagelsen af Arne Jacobsens Enghavepark i Politiken

 

Genopførslen af de nedrevne boder

Takket være en bevilling fra Realdania-fonden er det nu blevet muligt også at genskabe parkens indgangsparti og de to boder.

Læs mere om fondsbevillingen fra RealDania

De to nedrevne boder til salg af is og frugt stod ved indgangen til parken fra Enghave Plads. Boderne var af glas i vinkeljernskonstruktioner og taget dækket af kobber.

Det har været muligt at rekonstruere deres udseende komplet ved hjælp af de originale bygningstegninger, der er bevaret i Stadsarkivets samling af arkitekttegninger fra Stadsarkitektens Direktorat.

I fremtiden skal den ene genopførte bod fungere som cafe, men den anden skal være støttepunkt for kulturelle aktiviteter drevet af Vesterbro bibliotek og kulturanstalt.

enghave parken boderVisualisering af hvordan Arne Jacobsens boder vil se ud, når de er genopført i Enghaveparken. Foto: Cowil/Tredje Natur/Platant

Om Stadsarkitektens tegningssamling

I perioden 1886-1998 rådede Stadsarkitektens Direktorat i København over en af landets største tegnestuer.

Den store projekteringsafdeling tiltrak mange af tidens dygtige arkitekter, som satte deres præg på byens huse i en periode, hvor det offentlige byggeri ekspanderede som aldrig før i takt med byen voldsomme befolkningsvækst og senere velfærdsstatens udbygning. 

Det store tegningsarkiv blev ved nedlæggelsen overdraget til Københavns Stadsarkiv, hvor samlingen fortsat er totalbevaret.

Stadsarkitektens tegningsarkiv er enestående, fordi det rummer en tegnestues samlede produktion gennem over 100 år: oversigtstegninger, hovedtegninger, detailtegninger, som har dannet grundlag for myndighedsbehandling, udbud og byggeri. I mange tilfælde kan de enkelte bygninger desuden følges gennem mange år med ombygninger og tilbygninger.

Læs mere om Stadsarkitektens samling

 

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra kbharkiv.dk. - Læs om hvordan vi bruger cookies. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter