Børns sundhed - Vægt, vacciner og velfærdshistorie

Fire forskere med vidt forskellig baggrund præsenterer deres forskning inden for historie-, fedme- og vaccineforskningen alt sammen med udgangspunkt i journaler fra den københavnske børnesundhedspleje bevaret på Københavns Stadsarkiv.

Kom til foredrag i anledning af Forskningens Døgn

I 1800-tallets København var børnedødeligheden stor, og først når børnene var nået tiårsalderen var de ved at være ude af farezonen.

Fra omkring 1900 fik børns sundhed og trivsel større bevågenhed blandt politikere og administratorer, hvilket blandt andet resulterede i oprettelsen af skolelæge- og sundhedsplejerskeordningerne. Skolelæger og sundhedsplejersker skulle nu højne børnesundheden og som led i deres arbejde nedskrev de detaljerede oplysninger om hvert enkelt barn i barnets journal.

Disse journaler er i dag bevaret i hundredtusindvis i Københavns Stadsarkiv. Journalerne er ikke alene en værdifuld kilde til børnesundhedens historie, men danner også grundlag for en mangfoldig sundhedsfaglig og medicinsk forskning, der har vakt international opsigt. De gamle journaler kan således både hjælpe os til at forstå velfærdsstatens historie og give forskerne vigtig viden om f.eks. kræft, fedme og vacciner.

boerns sundheds og pleje forskningens doegnTil skolelæge på Bellahøj Skole, 1952. Foto: Københavns Stadsarkiv

Program

I fire korte foredrag giver forskerne os indblik i den mangfoldighed af problematikker, der kan belyses ved hjælp af arkivalierne fra børnesundhedsplejen.

Først får vi et overblik over ’Krop og sundhed i historien’ ved professor Anne Løkke fra Saxo-Instituttet på Københavns Universitet.

Derefter om ’Fedmeepidemien blandt børn og unge og dens helbredskonsekvenser’ ved professor Thorkild Ingvor Arrild Sørensen, der er leder af Institut for Sygdomsforebyggelse på Frederiksberg Hospital.

Dernæst om ’Sundhedsplejerskens blik på barnet – spædbarnets ernæring og pleje i Danmark 1950-2010' ved Museumsinspektør Ida Rosenstand Klahn fra Museum Nordsjælland.

Og til slut får vi et indblik i ’Positive bivirkninger af vaccinerne mod tuberkulose og kopper’ ved ph.d.-studerende Andreas Rieckmann fra Statens Serum Institut, inden vi afrunder med en paneldiskussion og tid til spørgsmål fra tilhørerne.

Dato: 28. april 2016

Tid: Kl. 16- 18

Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus

Arrengementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Der er begrænsede pladser, hvorfor man bedes tilmelde sig hos arkivar Peter Wessel Hansen på email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


I efteråret 2014 lavede vi denne lille film, hvor Professor Thorkild Ingvor Arrild Sørensen fortæller om, hvordan han bruger arkivmateriale i sin forskning.