Borgerlige vielser fra 1851 til 1922 kan nu ses på nettet

Vi har lagt en række borgerlige vielser fra København på nettet, således at du nu kan finde borgerlige vielser fra 1851-1922 hos os og fra 1923 og frem på Arkivalieronline.

Se de borgelige vielser

Vi har lagt de københavnske borgerlige vielser 1851-1922 på nettet. Du skal første slå navnet på enten brud eller brudgom op i navneregistret og herefter bruge registrets nummer, til at finde selve indførslen om vielsen. 

De borgerlige vielser er digitaliseret af Family Search. Protokollerne er en blandt mange kilder, som vi lægger på nettet løbende i de kommende år, præcis som det allerede er sket med begravelses- og lysningsprotokoller.

Borgelig vielse blev indført i 1851

Med Grundloven 1849 fulgte religionsfrihed og dermed et behov for at kunne blive viet uden for folkekirken og de anerkendte trossamfunds rammer.

Muligheden for at blive borgerligt viet blev indført i 1851. I starten blev muligheden mest benyttet af brudepar, der ikke tilhørte et på det tidspunkt anerkendt trossamfund, fx den evangelisk-lutherske frikirke, mormonkirken eller baptistkirken. Også brudepar, der havde forskellige religiøse tilhørsforhold blev borgerligt viet.

Fritænkere og konfessionsløse

Fra 1880'erne begyndte mange, særligt socialdemokrater, at erklære sig som fritænkere. For fritænkere var det at blive borgerlig viet en grundsten i det sekulære samfund, som de ønskede at styrke. Antallet af borgerlige vielser steg derfor kraftigt.

4. november 1898 finder vi fx Thorvald Staunings borgerlige vielse med Anna Jensen. Begge parter er døbte og konfirmerede, men har sikkert i tråd med Socialdemokratiets ønske om at adskille kirke og stat, meldt sig ud af folkekirken.

Borgerlig vielse for alle 

Med ægteskabsloven af 1922 forsvandt betingelserne for hvem, der måtte lade sig borgerligt vie og borgelig vielse blev et frit valg for alle, der ønskede at indgå ægteskab.

De borgerlige vielser fra 1923-1961 er digitaliseret og kan findes på Arkivalieronline.

Gå til de borgerlige vielser på Arkivalieronline

Staunings vielse 18944. november 1898 blev Stauning borgerligt viet med sin første kone Anna Jensen. Stauning var på dette tidspunkt redaktør af fagforeningernes meddelelsesblad Samarbejdet. Stauning havde været medlem af Socialdemokratiet siden 1890 og har sikkert forladt folkekirken pga. af hans politiske overbevisning. Socialdemokraterne ønskede på dette tidspunkt en adskillelses af kirke og stat. Ønsket om at afskaffe folkekirken forsvandt ud af partiprogrammet i 1961.