Bogbinderlavets arkiv afleveret til Københavns Stadsarkiv

15 protokoller fra det københavnske bogbinderlav dateret mellem 1646 og 1970 er nu blevet en del af Stadsarkivets samlinger. 

51 lavsarkiver bliver til 52

Københavns bogbinderlav er det 52. lavsarkiv i Københavns Stadsarkivs samlinger, der også rummer lav som vinhandlerlavet og skrædderlavet. Bogbinderlavets 15 protokoller og flere løse dokumenter rummer oplysninger om lavets medlemmer i perioden 1646 til 1970. Derudover er protokollerne flotte eksempler på medlemmernes håndværksmæssige ekspertise.

Bogbinderlavets arkiv er en vigtig tilføjelse til stadsarkivets samling af lavsarkiver. Lavsarkiverne er betydningsfulde kilder til Københavns historie og særdeles efterspurgte til forskning og undersøgelser.

Et tip fra en bruger

I februar 2018 lagde vi arkivmateriale fra 42 københavnske håndværkerlav på nettet, således at protokollerne kan ses i Kildeviseren.

Se de 42 lavsarkivers protokoller i Kildeviseren

Det fik en bruger til at reagere: Vidste vi mon at bogbinderlavets protokoller var bevaret på Mediemuseet i Odense?

Vi rettede derfor henvendelse til Mediemuseet og spurgte om samlingen kunne blive overdraget til Stadsarkivet, hvor den ville indgå i den større samling af lavsarkiver. Med tilladelse fra Kulturstyrelsen er samlingen nu overdraget og på plads på Stadsarkivets hylder. En stor tak herfra til Mediemuseet for hurtig reaktion og godt samarbejde.

Bogbinderlavets vej til Mediemuseet

Københavns Bogbinderlav blev oprettet ca. 1646 og nedlagt i 1970. I 1971 kom området under Centralorganisationen af Bogbindermestre i Provinsen, fra 1991 Grafisk Arbejdsgiverforening og i dag Grakom. 

Bogbinderlavet fortsatte efter nedlæggelsen i 1970 som en social forening og havde til huse i en villa i Valby. Da villaen blev solgt omkring 1994, hentede Mediemuseet arkivalier, fotos og andet materiale. Mediemuseet hed dengang Danmarks Grafiske Museum/Dansk Pressemuseum og museet fik materialet skænket af Grakom.

Digitaliseres og på nettet

Vi undersøger nu, hvornår de 15 protokoller kan blive digitaliseret. Ønsket er selvfølgelig de på sigt kan anvendes online som de øvrige lavsprotokoller.

Flere lav mangler

De københavnske håndværkerlav er for størstedelens vedkommende bevaret på Stadsarkivet. Enkelte på Rigsarkivet og nogle bevares stadig af lavet selv. Lavene har nemlig, som private organisationer, ikke afleveringspligt til et offentligt arkiv. Murerlavet og urmagerlavets arkivmateriale befinder sig fx stadig hos de respektive lav.

Enkelte lavsarkiver er vi ikke klar over hvor befinder sig eller om de er gået tabt. Det drejer sig fx om Knapmagerlavet, hvis arkiv må gå tilbage til 1600-talet. Hvis du ved noget om Knapmagerlavet er vi altid taknemmelige for et tip.

 

indskrivningsbog 1645 1Indskrivingsprotokollen fra 1646 er Bogbinderlavets ældste protokol
svendenes indskrivingsbogDen smukt indbundne indskrivningsbog for svende 1725-1764