Begravelser - 80 års oplysninger om liv og død i København

Indtastningen af begravelser fortsætter. Nu også med ’lettere’ protokoller fra 1930'erne. Vil du være med til at taste?

Indtast historisk kildemateriale og gør det søgbart

80 års oplysninger om liv og død i København. Det bliver resultatet, når de mange københavnske begravelsesprotokoller 1860-1940 er indtastet og dermed forvandlet fra papir og håndskrift til digitale søgbare data.

Indtastningen foretages af dygtige og dedikerede frivillige, der med sans for historien og detaljen, renskriver de krøllede bogstaver. Og du kan være med!

Indtastningen foregår online og du kan oprette dig som indtaster og gå i gang med det samme.

Gå til indtastning af begravelser

Digitale historiske data skaber ny viden om fortidens københavnere

Når historiske kilder bliver til digitale data, kan de bruges på nye måde. 

Informationerne om de mange københavnske begravelser kan både bruges til slægtsforskning, og historisk forskning i demografi, sygdom, sundhed og sociale forhold.

Nye ’lettere’ protokoller 

Protokoller fra 1930’erne er netop lagt til indtastning. Fordelen ved disse protokoller er, at skriften er lettere at læse end mange af de tidligere protokoller.

Det gør 1930’erne til et godt sted at starte, hvis du er ny indtaster.

Omsæt din historiske interesse til glæde for nutid og fremtid

Hver oplysning om en begravelse er et lille indblik i en menneskeskæbne. Når man indtaster, får man indsigt i livet i fortidens København på en ny, direkte og til tider hjerteskærende måde.

Mens man indtaster oplysninger om den afdødes navn, adresse, erhverv, alder, fødested og dødsårsag, lærer man samtidig konkret om livsforhold, børnedødelighed, arbejdsforhold og store sociale forskelle i et København, der i løbet af disse 80 år forandrede sig voldsomt.

Eduard Alfred Andreas Larsen m. hustru Ellen og boernEduard Alfred Andreas Larsen (1869-1929) og Ellen Johanne Marie Louise Larsen, født Jensen (1870-1933) og deres 3 børn. Familien boede på Vesterbro og på Nørrebro i København. Oplysninger Eduard og Ellens begravelser er endnu ikke indtastet, men findes i de protokoller, som en efter en vil blive indtastet i de kommende år. Fotoet er taget af en ukendt fotograf omkring 1897 og er i privat eje. Eduard og Ellen er oldeforældre til en af de meget aktive indtastere af begravelsesprotokollerne.

Så langt er vi

Begravelsesprotokollerne har været under indtastning siden 2016. Vi startede med perioden 1861-1912, som nu er tæt på at være komplet tastet. Foreløbig er over 270.000 begravelser tastet. Nu er perioden udvidet med enkelte protokoller fra 1912-1940. Efterhånden som de indtastes, kommer der flere protokoller til.

Du kan søge i de indtastede begravelser her

Foreløbig har over 150 personer bidraget til indtastningen. De 10 mest aktive indtastere har tastet over 75 %. Er du ny indtaster, kan du få hjælp af en af disse erfarne indtastere.