Arrangementer - efterår 2019

Få overblik over efterårets arrangementer, omvisninger, foredrag og byvandringer på Københavns Stadsarkiv.


August


Byvandring: I en barnemorders fodspor. Med Inger Christensdatter gennem København 1705

Året er 1705. Tjenestepigen Inger Christensdatter anklages for misrøgt af sit eget nyfødte drengebarn. Retten sættes på rådhuset og Ingers dramatiske historie oprulles. På denne byvandring følger vi en helt almindelig pige fra den københavnske underklasse. Historien om Inger Christensdatter er en skæbnefortælling fra Holbergs København, men historien er knap så munter som vores berømte nationaldramatikers komedier. Vi konfronteres med hverdagens usle vilkår for folk på samfundets bund, møder lovens lange arm og kongens tro håndlangere.

Dagens guide til 1700-tallets København er historiker og arkivar ved Københavns Stadsarkiv Peter Wessel Hansen.

Tid og sted:

Byvandring, mødested foran Admiral Hotel ud mod Larsens Plads

Torsdag den 22. august kl. 15 -17. Pris 50 kr.

Billetter på Billetto

i en barnemorders fodspor web

September


Foredrag: Husker du 1989? Erindringer fra et skelsættende år

Husker du 1989? Det gør dagens fire fortællere, som hver især erindrer 1989 af vidt forskellige grunde og på baggrund af helt forskellige liv: Udenrigsministeren (Uffe Ellemann-Jensen) var travlt optaget af de store internationale begivenheder. Borgerrepræsentanten (fhv. borgmester Per Bregengaard) var for nylig tiltrådt og arbejdede for at løse store udfordringer i byen. Men for københavneren, der blev gift på rådhuset i lige netop dette år, var det også en helt særlig tid.

Denne eftermiddag er den personlige oplevelse af 1989 - præget af både internationale, lokale, politiske, hverdagens begivenheder - i centrum.

Tid og sted:

Hovedkassen, Københavns Rådhus

Torsdag den 12. september kl. 15-17. Pris 50 kr.

Billetter på Billetto

husker du 1989

Byvandring: Usle oldinge og agtværdige ældre. Gammel i 17-1800-tallets København

På denne byvandring sætter vi fokus på en ofte glemt historie – de gamles historie. Vi hører om liv, skæbner og omsorgen for de ældre i århundrederne før vore dages velfærdssamfund. Før velfærdsstatens tid endte mange ældre som fattige. Mange gamle levede under usle og fornedrende forhold. Kun et fåtal havde adgang til pension, sygepleje, ældreboliger eller hjælpemidler. Det er disse mennesker – gadens usle oldinge og byens agtværdige ældre – og de fængsler, fattighuse og stiftelser, der dannede rammen om deres sidste år, vi møder på eftermiddagens byvandring.

Dagens guider til 17-1800-tallets København er historiker og arkivar Peter Wessel Hansen samt etnolog og arkivar Anders Møller fra Københavns Stadsarkiv.

Tid og sted:

Byvandring, mødested Københavns Stadsarkiv

Onsdag den 18. september kl. 15-17

Billetter på Billetto

oldinge aeldre web

Oktober


Byvandring: Usle oldinge og agtværdige ældre. Gammel i 17-1800-tallets København

På denne byvandring sætter vi fokus på en ofte glemt historie – de gamles historie. Vi hører om liv, skæbner og omsorgen for de ældre i århundrederne før vore dages velfærdssamfund. Før velfærdsstatens tid endte mange ældre som fattige. Mange gamle levede under usle og fornedrende forhold. Kun et fåtal havde adgang til pension, sygepleje, ældreboliger eller hjælpemidler. Det er disse mennesker – gadens usle oldinge og byens agtværdige ældre – og de fængsler, fattighuse og stiftelser, der dannede rammen om deres sidste år, vi møder på eftermiddagens byvandring.

Dagens guider til 17-1800-tallets København er historiker og arkivar Peter Wessel Hansen samt etnolog og arkivar Anders Møller fra Københavns Stadsarkiv.

Tid og sted:

Byvandring, mødested Københavns Stadsarkiv

Onsdag den 2. oktober kl. 15-17

Billetter på Billetto

oldinge aeldre web

Foredrag: Jødefejden 1819. Optøjer og antisemitisme i Københavns gader

Jøderne i København var i århundreder en tålt minoritet, men var ofte udsat for angreb. Man betragtede dem både som ”ikke-kristne” og som ”fremmede”. Fra officielt hold ændredes dette i Oplysningstiden, hvor jøderne gradvist fik nogenlunde samme borgerrettigheder som resten af befolkningen. Trods dette indledte visse kredse nu en heftig litterær antijødisk kampagne. Den blev fulgt op af den korporlige jødefejde i 1819. I foredraget belyses baggrunden, forløbet og eftervirkningerne af de begivenheder, der udfoldede sig i den københavnske gader for 200 år siden.

Eftermiddagens foredragsholder er professor emeritus, dr.theol. Martin Schwarz Lausten fra Københavns Universitet.

Tid og sted:

Hovedkassen, Københavns Rådhus

Torsdag den 3. oktober kl. 15.30-17. Pris: 50 kr.

Billetter på Billetto

joedefejden web

Kulturnat: Gamle København. Skæbner, omsorg og ældreliv gennem 300 år

Denne aften fortæller vi historien om de ældre i byen gennem 300 år. Vi viser gamle og skrøbelige dokumenter fra arkivet. Det er historier om københavnerliv, skæbner og omsorgen for de ældre. Du kan selv gå på opdagelse i vores store samlinger af billeder fra det gamle København og se, hvem der boede i dit hus for 100 år siden.

Tid og sted:

Københavns Stadsarkiv

Fredag den 11. oktober kl. 18:00-00:00

Der er fri entré med Kulturpas

oldinge aeldre web

Omvisning: Arkivets skjulte skatte. Fantastiske, ubekvemme og glemte københavnerhistorier

I kælderen under rådhuset opbevares hele byens hukommelse i arkivet. Her findes de dokumenter, der fortæller den officielle historie. Men gennem århundreder har arkivarerne også gemt vidnesbyrd om alle de mere ukendte, skjulte og fortrængte sider af byens historie. På denne omvisning bevæger vi os ned i arkivets magasiner, hvor der normalt ikke er åbent for publikum. Her hører vi historier om nogle af arkivets undervurderede perler, der kun ved tilfældighedernes spil har overlevet til i dag. Desuden afsløres en ubekvem historie om stadsarkivet under den tyske besættelse af Danmark. Omvisningen tilbydes nu igen pga. stor interesse.

Omviser er historiker og arkivar ved Københavns Stadsarkiv Peter Wessel Hansen.

Tid og sted:

Københavns Stadsarkiv

Torsdag den 31. oktober 15.30 - 17

Billetter på Billetto

arkivets skjulte skatte web

November


Foredrag: Da København var ved at gå fallit – og hvordan hovedstadskommunen blev genrejst

København står som landets vækstmotor i dag. Men for kun 25 år siden var hovedstadskommunen ved at gå fallit. Kommunen måtte i slutningen af 1980'erne og i begyndelsen af 1990'erne låne penge for at finansiere driften. Der måtte der ske noget dramatisk for at ændre dette. Kommunen valgte derfor at sælge ud af arvesølvet. 19.000 kommunale boliger blev solgt og kommunen afgav magt over hele sygehusdriften. Men hvilke politiske overvejelser gik forud for disse dramatiske skridt?

Eftermiddagens foredragsholdere er daværende overborgmester Jens Kramer Mikkelsen samt historiker og MB Rune Dybvad Simonsen, der har forsket i emnet.

Tid og sted:

Hovedkassen, Københavns Rådhus

Onsdag 6. november kl. 15.30-17. Pris 50 kr.

Billetter på Billetto

kbh fallit

Tastecafe - Indtast begravelser

Interesserer du dig for Københavns historie? Så er indtastning af begravelsesprotokoller måske noget for dig.

Begravelsesprotokollerne fortæller om livet og døden i København mellem 1860-1840. De indtastede begravelser bruges til slægtsforskning og historisk forskning i demografi, sygdom, sundhed og sociale forhold. Begravelserne indtastes af frivillige, så den gamle håndskrift bliver søgbar – og du kan være med!

Kom til Tastecafé og lad erfarne indtastere hjælpe dig godt i gang og besvare alle de spørgsmål, der opstår undervejs.

Medbring egen computer. Vi serverer kaffe og kage.

Tid og sted:

Læsesalen, Københavns Stadsarkiv

Torsdag 7. november kl 15.30 - 17

Billetter på Billetto

tastecafe kalender

Omvisning: Arkivets skjulte skatte. Fantastiske, ubekvemme og glemte københavnerhistorier

I kælderen under rådhuset opbevares hele byens hukommelse i arkivet. Her findes de dokumenter, der fortæller den officielle historie. Men gennem århundreder har arkivarerne også gemt vidnesbyrd om alle de mere ukendte, skjulte og fortrængte sider af byens historie. På denne omvisning bevæger vi os ned i arkivets magasiner, hvor der normalt ikke er åbent for publikum. Her hører vi historier om nogle af arkivets undervurderede perler, der kun ved tilfældighedernes spil har overlevet til i dag. Desuden afsløres en ubekvem historie om stadsarkivet under den tyske besættelse af Danmark. Omvisningen tilbydes nu igen pga. stor interesse.

Omviser er historiker og arkivar ved Københavns Stadsarkiv Peter Wessel Hansen.

Tid og sted:

Københavns Stadsarkiv

Torsdag den 13. november kl. 15.30 - 17

Billetter på Billetto

arkivets skjulte skatte web

Seminar: Gammel i København. Ældreliv og livsvilkår 1900-2019

 

Fire fagfolk fortæller om ældres vilkår før og nu. Foredragene tager blandt andet udgangspunkt i arkivalier fra Københavns Stadsarkivs samlinger. Vi skal også høre om vore dages borgerinddragende aktiviteter for ældre på arkivet.

Program:

Fhv. arkivar, ph.d. Nete Balslev Wingender:
Uden værdig levevis – ingen alderdomsydelse Alderdomsforsorg i København 1891-1961

Arkivar, ph.d. Anders Møller:
Hvor har alderdommen hjemme? Tre boligformer for gamle mennesker i København 1900-1960

Post.doc., ph.d. Amy Clotworthy:
Livskvalitet og digital dannelse Ældres frivillige arbejde på arkivet

Facilitator, cand.scient.anth. Britt Boesen:
Den personlige fortælling skaber fællesfølelse. Arkivet som facilitator for den fortalte og nedskrevne erindring

Tid og sted:

Hovedkassen, Københavns Rådhus

Torsdag den 14. november kl. 14 - 17

Billetpris: kr. 75,-

Ink. kaffe og kage i pausen

Billetter på Billetto

oldinge aeldre web

Udstilling: Tidsmøder. København før og nu

 

Udstillingen ”Tidsmøder. København før og nu” kan ses i Rådhushallen på Københavns Rådhus fra den 14. november – 20. november 2019.

Billederne af København, som hovedstaden var engang og som byen ser ud i dag, er taget af Mads Neuhard fra Københavns Stadsarkiv.

De historiske fotografier stammer fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkivs samlinger og er for de flestes vedkommende dateret omkring år 1900.

Mads Neuhard har genfotograferet stederne, og ved at smelte de gamle og nye billeder sammen har han skabt en række tankevækkende og sjove motiver, der giver mulighed for at opleve fortidens København i et nutidigt byrum.

 

Tid og sted:

Rådhushallen, Københavns Rådhus

14. november 2019 – 20. november 2019

Der er fri entré i Rådhusets åbningstid fra kl. 09–17

 

Særomvisning i udstillingen

Mads Neuhard fortæller om billederne og arbejdet med at fotografere fortidens steder i nutidens pulserende by.

14. november kl. 15:30-16:30 i Rådhushallen

Køb billetter på Billetto

19.november kl. 15:30-16:30 i Rådhushallen

Køb billetter på Billetto

Udstilling Tidsmoeder kalender

Foredrag: Skrald, luksus og orden. Københavns første politi 1682-1731

I 16-1700-tallet adskilte politiets opgaver sig meget fra hvad politiet laver i dag. Det tidlige politis historie er fortællingen om københavnernes hverdagsliv i en by præget af snavs, sult og store sociale forskelle. Politiet skulle sørge for, at skrald og latrin blev fjernet fra byens trange gader og gårde. De skulle desuden holde øje med, at de handlede ikke skruede priserne op på vigtige livsnødvendigheder som brød, øl og kød. Men også med at luksusforbruget ikke tog overhånd og folk ikke gik på værtshus i kirketiden. Derimod måtte politiet kun undtagelsesvis efterforske forbrydelser såsom tyverier og drab.

Eftermiddagens foredragsholder er historiker og ph.d. Jørgen Mührmann-Lund.

Tid og sted:

Læsesalen, Københavns Stadsarkiv

BEMÆRK NY DATO: Arrangementet 28. november 2019 er flyttet til 8. januar 2020 kl. 15:30-17:00.

Billetter på Billetto

skrald luksus orden web

December


Foredrag: Arbejde, agtelse og almisse. Arbejdsmarked og jobansøgning i 1700-tallets København

Arbejde er helt grundlæggende for de fleste mennesker. Det giver brød på bordet, tøj på kroppen og tag over hovedet. Men arbejdet har til alle tider også været en vigtig social markør. Ikke mindst blandt 1700-tallets stands- og hierarkifikserede københavnere. Gennem jobannoncer og jobansøgninger fra århundredets sidste årtier kan man få indblik i arbejdets betydning for det enkelte menneske og dermed også i forestillinger om status, normer og rettigheder i standssamfundets København.

Eftermiddagens foredragsholder er arkivar, ph.d. Peter Wessel Hansen fra Københavns Stadsarkiv.

Tid og sted:

Københavns Stadsarkiv

Torsdag den 12. december kl. 15.30-17. Pris 50 kr.

Billetter på Billetto

arbejde agtelse almisse web