Ansøg Helle Lindes Kulturfond om støtte til projekter om Københavns historie

Helle Lindes Kulturfond opfordrer både enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner til at ansøge om støtte til projekter vedrørende Københavns Historie.

Projekter og ansøgning

Helle Lindes Kulturfond indkalder herved ansøgninger om støtte til projekter vedrørende Københavns historie til udførelse i 2020.

Ansøgninger skal inden 1. november 2019 indsendes elektronisk til fondens sekretær Birgit Hüttmann, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen skal dreje sig om støtte til et konkret projekt vedr. forskning og formidling af Københavns historie. Den bør indeholde en præcis beskrivelse af projektet, en tidsplan for arbejdets udførelse samt et budget med en finansieringsplan for hele projektet.

helle lindes fond 2019

Ved bogudgivelser ønskes endvidere en (evt. foreløbig) indholdsfortegnelse og oplysninger om det topografiske udstyr og gerne en forlagskontrakt. 

Ansøgningen skal endelig indeholde en præsentation af ansøgeren og dennes faglige kvalifikationer til at gennemføre projektet. 

Ansøgninger vil blive behandlet på bestyrelsens møde i midten af november 2019. Alle ansøgere vil få svar på deres ansøgninger inden udgangen af november. 

Støtte til bevilgede ansøgninger vil blive udbetalt, når der inden 31. december 2020 indsendes en faktura med dokumentation for arbejdets udførelse til fondens sekretær. 

Interesserede ansøgere er velkomne til at henvende sig til bestyrelsen og sekretæren for yderligere oplysninger.

Om Helle Lindes Kulturfond

Fonden blev oprettet i henhold til testamente af tidligere stadsarkivar i København. Helle Linde med virkning fra 2001. Helle Linde blev født i 1931 og afgik ved døden i 2000. Hun var stadsarkivar i perioden 1980-1997.

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. I henhold til fundatsen skal den bestå af stadsarkivaren i København, chefen for Københavns Museum, Institutlederen for Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet eller af repræsentanter for disse.

Fondens formål er i henhold til fundatsens § 5: ”at yde støtte til personer, institutioner eller projekter, der har tilknytning til Københavns historie. Fondens formål er almennyttigt.”

”Fondens midler må ikke anvendes til formål, som det i henhold til lovgivning eller sædvane påhviler det offentlige at varetage, men midlerne kan eventuelt bruges som supplement til ydelser, der udbetales af det offentlige.”

Fondens bestyrelse består pr. 1. januar 2019 af formand:

Karl-Erik Frandsen, lektor emeritus, dr. phil. Saxo-instituttet

Maria-Louise Jacobsen, Museumschef Københavns Museum

Elisabeth Bloch, Stadsarkivar Københavns Stadsarkiv

Som sekretær fungerer kontorfuldmægtig ved Saxo-instituttet Birgit Hüttmann, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 35.32.94.47.

 

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden af hjemmesiden. Du kan altid slette cookies fra kbharkiv.dk. - Læs om hvordan vi bruger cookies. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter