165 arkitekttegninger skulle der til for at opføre Ringbo

I stadsarkivets samling af arkitekttegninger finder man tegningerne bag Plejecenter Ringbo i Bagsværd - en arkitektonisk perle opført af Københavns Kommune. 

Af Svend Baggesen fhv. afdelingsarkitekt hos Stadsarkitekten

En arkitektonisk perle til psykiatriske plejepatienter

Der er rum som, når man træder ind i dem, umiddelbart giver én en oplevelse af velvære. Sådan en oplevelse får man, når man passerer forbi administrationsfløjen og fortsætter ind i det store cirkulære haverum, der omsluttes af de lave sammenhængende boliglænger på Ringbo.

Plejecentret Ringbo i Bagsværd blev opført i 1961 – 1963. Plejecentret var oprindeligt planlagt for ældre psykiatriske plejepatienter fra København, men er senere omdannet til socialpsykiatrisk botilbud. 

Ringbo betegner med sin placering i forstædernes grønne omgivelser et paradigmeskifte i opførelsen af pleje- og omsorgsinstitutioner.

Det er arkitekten Hans Chr. Hansen, der i samarbejde med landskabsarkitekten Georg Boye, står bag Ringbo.

Fakta

Artiklen er den første i en række af artikler om arkitekttegninger i Københavns Stadsarkivs samlinger. 

Artiklerne handler om 25 udvalgte bebyggelser, hvis tegninger er blevet digitaliseret og kan ses på kbhbilleder.dk

Artiklerne er skrevet af en kreds af frivillige professionelle med interesse for arkitekturhistorie. Disse har også udvalgt de 25 bebyggelser.

Tegningssamlingen fra Stadsarkitekten i København er skabt i perioden 1886-1998.

Læs mere om Stadsarkitektens tegningssamling

ringbo i dagRingbo i dag. Foto: Svend Baggesen, 2016
ringbo 2En af de første skitser kunne sagtens have lignet denne, som er tegnet i forbindelse med publicering af projektet. Blot ville den have været tegnet med løs hånd på et tyndt stykke manifold, eller på bagsiden af en serviet.

 

Bygningerne følger terrænet og de grønne omgivelser

Det let skrånende og svagt kuperede terræn med en diameter på op mod 200 meter virker som en stor slette med enkeltstående grupper af træer og buskadser. I midten står urtårnet - en spændende tømmerkonstruktion - synlig fra alle boligerne.

De lave boliglænger følger med små forskydninger det skrånende terræn, hvor de ligesom trykker sig ned i landskabet. Alligevel er boliglængerne synlige på grund af de markante ovenlys, der markerer boligernes fællesrum.

ringbo 3 1Situationsplan

ringbo 3 2De første tegninger i detailprojektet er oversigtstegningerne: Der er en situationsplan, og derpå følger planer i 1:100. I et så stort anlæg som Ringbo er hundrededelsplanerne delt op i afsnit. På planerne er rumfordelingen angivet og alt er målsat. Facadetegninger er ofte som her forsynet med skygger, så der kommer dybde i tegningen.

 

Mange tegninger udgør tilsammen projektet Ringbo

165 tegninger udgør tilsammen det færdige detailprojekt, der i dag bevares i Københavns Stadsarkiv. Kun de første skitser er ikke bevaret.

Man kan godt sammenligne et detailprojekt med partituret til en stor symfoni. Når man lytter til symfonien, hører man helheden, men gransker man partituret, opdager man alle detaljerne i de forskellige stemmer.

Der har været mange arkitekter og andre teknikere med til at projektere Ringbo:

Der har været planmæssige og byggetekniske problemer der skulle løses. Der skulle udarbejdes arbejdsbeskrivelser og tilbudslister. Der skulle indsendes myndighedsprojekt. Dertil kommer så ingeniørprojekterne, konstruktioner, kloak, vand, varme, ventilation og el. Og landskabsarkitektens projekt.

Indretning med møbler, gardiner osv. stod Indretningsafdelingen i Stadsarkitektens Direktorat for.

Hans Christian Hansen har som dirigenten i symfoniorkesteret skulle holde sammen på alt dette og sikre at de arkitektoniske intentioner blev fastholdt.

Ringbos fremtid

De socialpsykiatriske botilbud, som Ringbo i dag rummer, er planlagt flyttet ind til byen. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, hvad der på længere sigt skal ske med Ringbo.

ringbo 4En vigtig tegning er tyvendedelssnittet, som både viser højdeforhold og konstruktion. Her ses snit igennem terrasse og opholdsstue i en af boligblokkene og gennem det høje ovenlys, der er så markant for bebyggelsen. Tegningen er lidt af et fikserbillede, fordi der på samme tegning er detaljer i 1:1 netop af ovenlyset. Snittet rummer mange arkitektoniske finesser: Terrassen til venstre åbner sig mod landskabet. Den skrå loftsflade er parallel med loftet i opholdsstuen til højre, som åbner sig mod midterområdet, hvor det høje ovenlys kaster lys ind i opholdsstuen. Læg mærke til de mange små detaljer: Blomsterkummen ved vinduet i opholdsstuen, den specielle udformning af tagrenden, bræddebeklædning i ovenlyset.

Det særlige Bygningssyn Ringbo har indstillet Ringbo til fredning. Imidlertid er både Slots- & Kulturstyrelsen og Københavns Kommune gået i mod fredningen.

Jeg ærgrer mig over beslutningen, og har vanskelig ved at forstå, at kommunen ikke har kunnet se de mange muligheder for alternativ anvendelse af dette smukke anlæg.

 

af Svend Baggesen

ringbo 5Mon ikke denne sofa er tegnet af en af arkitekterne i indretningsafdelingen.

 

Find tegningerne på kbhbilleder.dk

Alle de her viste arkitekttegninger af Ringbo - og mange flere - kan ses på kbhbilleder.dk.

Perspektivtegning: kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91261

Situationsplan: kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91269

Hundredelsplan: kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91273

Tyvendedelssnit: kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91236

Indretning: kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91262

Urtårnet: kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91260

 

Litteratur

Poul Erik Skriver: Plejehjemmet Ringbo, Bagsværd. Atkitektur DK 1964 nr. 6.

Jørgen Sestoft: Arbejder af Hans Chr. Hansen. Arkitektur

Det særlige bygningssyn fredningsindstilling af 17. marts 2016

 

 

ringbo 6Urtårnet, der står som et sømærke midt i haveanlægget, er med al sandsynlighed tegnet af Hans Christian Hansen. En anekdote lyder at Edel Saunte, der som sundhedsborgmester var bygherre for projektet, til indvielsen forundret skulle have udbrudt: ”Jeg viste ikke, at der også skulle være et tårn!” Muligvis der har været lidt penge tilovers på bevillingen, som Hans Christian syntes han lige så godt kunne bruge.