Hulda Kristina Helander, 5-4-1886, Sverige

Skrevet af 2018-02-08 16:48:34
Hej

Hulda Kristina Helander, 5-4-1886, Sverige

http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=3442104&searchname=polit_simple

Biografi från Landskrona tvångarbetsanstalt
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark