Flere stillinger: rækkefølge

Skrevet af bruger slettet 2011-03-25 10:41:11
Se f.eks.
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1393228&limitstart=670
Selv om indtastningen er kronologisk, vises stillingsbetegnelserne i alfabetisk orden - hvorfor det?

Inger