Er dette blad korrekt indtastet?

Skrevet af bruger slettet 2011-10-17 18:57:34
http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1713096
Er dette blad korrekt indtastet m.h.p. oplysninger efter 1923.
Skrevet af bruger slettet 2011-10-17 19:32:25
Jeg synes, de to oplysninger fra 1923 om adresse skal nævnes; de er jo ikke fra _efter_ 1923 - se, hvordan jeg ville gøre det på indtastningen

Inger
Skrevet af bruger slettet 2011-10-17 19:38:24
Tak, så er jeg med.