Kaldenavn

Skrevet af 2018-01-15 11:47:55
Hvor skriver vi Kaldenavnet
Der er flere muligheder :whistle:
Registerblad (Særlige bemærkninger på registerbladet indeholder "kaldet"): 329 resultater
Kommentar (Registrators kommentar indeholder "kaldet"): 96 resultater
Kommentar (Registrators kommentar indeholder "(kld"): 2 resultater
Person (Fornavn indeholder "(kld"): 14 resultater
Person (Fornavn indeholder "kaldet"): 70 resultater
Person (Efternavn indeholder "(kld"): 10 resultater
Person (Efternavn indeholder "kaldet"): 167 resultater
Tillægsspørgsmål:
Jeg mener at det hedder Tyskland, Flensborg, Hamborg osv (På Dansk)
Og på tysk hedder det så Flensburg Hamburg osv (Har jeg ikke ret???)
MVH. Kirsten
Skrevet af 2018-01-15 13:16:29
Hej Kirsten

I den sidste vejledning står der at kaldenavnet skal stå under 'Politiets noter'. Inden den sidste rettelse af vejledningen stod kaldenavnet (efternavnet) i feltet efternavne.

Jeg forstår ikke hvorfor et efternavn skal stå under 'Politiets noter' ('Politiets særlige bemærkninger'). En masse efternavne ødelægger overblikket over politiets særlige bemærkninger, som generalieblade, politiets efterretninger m.m.. 'Politiets noter' er et felt som jeg synes er meget vigtigt. Det bør ikke bruges til en skraldebøtte for noget som man ikke ved hvor man skal indtaste. Men da kaldenavnet er et efternavn, er det ikke svært at finde et felt til det. Det skal selvfølgelig stå i feltet efternavn. Det var også dér det stod ifølge de tidligere vejledninger.

I andre indtastningssystemer indtaster man alle efternavne (også kaldenavne) under efternavne. Man skriver ikke ordet 'kaldet' osv., men blot selve efternavnet.

De fleste gamle danske efternavne, som ikke ender på 'sen' eller 'datter', er vist kaldenavne.

Jeg kan se at en del på begravelsesprotokollerne svarer til politiets registerblade. Der skal jo også være et fælles søgested. Hvis kaldenavne skal indtastes under politiets noter, så mangler der et felt som hedder 'politiets noter' under begravelsesprotokollerne. Det ville ikke give mening i begravelsesprotokollerne, og det giver heller ikke nogen mening at indtaste efternavne i 'politiets noter' på politiets registerblade.

Kan vi få rettet vejledningen så alle efternavne indtastes i feltet efternavne? Det er også der man vil søge efter efternavnet. Der er ingen som vil gætte på at de skal søge efter et efternavn under politiets noter.


—–

Dansk: Tyskland, Flensborg, Hamborg, Isted
Tysk: Deutschland, Flensburg, Hamburg, Idstedt

Flensborg hedder Flensborg på dansk.
https://da.wikipedia.org/wiki/Flensborg
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2018-01-15 13:31:47
Hej Kirsten

Når det angår Sverige skriver vi Göteborg, Malmö etc. Altså det samme må være med tyske byer - Flensburg, Hamburg.

;)

Med venlig hilsen
Inge
Skrevet af 2018-01-15 13:40:42
Hej Inge

Vi har for meget lang tid siden besluttet at skrive tyske byer på dansk. Politiet skriver som regel også byerne på dansk. Måske har de skrevet det på tysk, når de har talt med en tysktalende.

Vi kender ikke de tyske navne på mange byer. Omkring grænsen til Tyskland har de fleste byer både et tysk og et dansk navn.

http://www.slesvignavne.dk/statiskliste.html
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2018-01-15 14:12:44
Hej Superbrugere

Hvorfor retter i Flensborg til Flensburg?

Jeg har lige fundet nogle blade som jeg har indtastet. Jeg ved med sikkerhed at jeg har tastet Flensborg.

Det bør rettes tilbage til Flensborg. Det er jo også det der står på registerbladet.

Hvis alle tyske stednavne skal stå på tysk, så kan vi ikke forstå hvad der står. Vi vil heller ikke kunne søge efter dem, da vi kun kender få tyske stednavne.
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2018-01-15 14:27:05
Hej Superbrugere

Da vi startede arbejdet med stednavne, fortalte Marie mig at Stadsarkivet havde denne regel:
Udenlandske stednavne skrives på nudansk hvis der findes et anerkendt dansk navn.
(Marie var Stadsarkivet projektleder over arbejdet med fødesteder).

Dette burde være skrevet ind i vejledningen. Hvis der er undtagelser ved de nordiske lande, kan man jo også skrive det ind i vejledningen.

Reglen passer fint til de tyske stednavne, så vi ikke skal til at finde ud af hvad samtlige tyske stednavne hedder på tysk. Her er et eksempel: https://da.wikipedia.org/wiki/Isted (Isted (dansk) eller Idstedt (tysk)).
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2018-01-15 14:44:51
Hej

Inger Buchard har inte suttit och normaliserat Tyskland till danska.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-01-15 14:46:06
Hej Marianne

Hvad så med de svenske byer eller de nordiske lande.

:whistle:

Med venlig hilsen
Inge
Skrevet af 2018-01-15 14:49:52
Hej

"Vi har for meget lang tid siden besluttet at skrive tyske byer på dansk."

Nej, vi har på det första mötet beslutat och fått tillstånd till att normalisera Sverige och Tyskland.

Nu har vi tillstånd till hela världen och den är inte på danska.

Och det hade ju varit smart att skriva likadant i både begravningsprotokoll och polisregister, det gäller yrken, orter osv, nu när man gör denna breda sökning över alla register.

Det är det som vi arbetat för och det är en stor besvikelse att inte Köpenhamns arkiv kan se detta.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-01-15 15:02:05
Hej Eva J

Jeg kan ikke huske at vi har vedtaget noget sådant. Men reglerne bør stå i vejledningen hvis vi indtaster forskelligt.

Jeg antager at det er i orden med særlige regler for de nordiske lande, især når du kan sørge for en ensartet indtastning.

Men de tyske byer har vi diskuteret mange gange. Vi bliver nødt til at taste på en ensartet måde. Ellers kan vi i al evighed rette i hinandens indtastninger. Hvis vi skal skrive på tysk, så skal Tyskland staves Deutschland, Isted skal stavet Idstedt osv..
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2018-01-15 15:09:55
Hej

Från referat Superbrugarmöte 2013


"Under dette punkt var der også diskussion af normalisering af stednavne. Foreløbig kun Sverige og Tysk­land. En ”dynamisk liste” over føde­steder er der ikke ressourcer til at udvikle p.t. Der kom forslag om at normalisere kendte bynavne som f.eks. Kjøge og Kjerte­minde. Eva J: Det er inkonsekvent at normalisere København, men ikke Kjøge. Og udenlandske navne burde generelt normalisere med en nutidig stavemåde. Jeppe: Vi kan ikke så sent i indtastningen sadle om. Planen er på sigt, at der kom­mer et ekstra felt med det normaliserede stednavn ved siden af det kildetro indtastede. Der er dog p.t ikke res­sour­cer til dette. Indtastningsprincippet er fortsat det kildetro."

Nu har "vi" sadlat om och allt normaliseras. Det är det vi arbetat för.

Och jag tycker ni skall respektera Ingers arbete. Skall ni röra i det tycker jag ni skall kontakta henne först.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-01-15 15:31:06
Hej Eva J

Det var dengang hvor vi havde kildetro indtastning. Vi fik lov til at indtaste København, men ikke andre byer. Mange beboere i København var jo også født i København, og det var ikke til at søge efter dem med alle de mange forskellige stavemåder og forkortelser.

Da du og Inger arbejdede med byer, har I muligvis fået lov til at stave stednavnene ordentligt, så stednavnene ikke indtastes som en slags lydskrift. Jeg kan ikke huske begrundelsen, og heller ikke referatet og mødet. Men jeg tror ikke at det har betydet at vi måtte stave kendte danske stednavne i Tyskland på tysk. Det er jo også kun få navne som vi kender på tysk. Jeg fandt for lidt siden f.eks. Isted (tysk: Idstedt): Det sted kender vi på grund af Istedløven.

Søgning på politiets registerblade:
Fødested indeholder "Tyskland, Isted"
Der blev fundet 2 personer


I dag har vi fået lov til at normalisere stednavne m.m.. Det er praktisk at alle ord står på nudansk.

Inger har ikke rettet Flensborg til Flensburg. Flensborg hedder jo Flensborg på dansk.
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2018-01-15 16:27:44
Hej

Inger har lämnat massrättningarna till Jeppe, därför har hon inte rättat dom manuellt.

Det finns fyra olika typer av stavningar i polisregistret:

Nutida

Kända dokumenterade gamla stavningningar (t.ex Anderslöf, Ousby).

Ljudskrift: här är stavningarna för Väckelsång: Veggel Sogn, Vextra, Viciö,
Vackelsen, Wäckelsång, Weckelson, Våkelsång, Wäckselsang, Wöckelsang, Bäckelsång, Väckelsang, Väkel, Wäckel, Vackelsang, Waakelong, Vekkelsang

Översättningar (t.ex Kirkholt=Kyrkhult)

Man är tvungen att vara konsekvent, skall jag behålla Kirkholt, vad heter då Pjätteryd? Det håller inte.

Redan dokumenterade stavningar i ortnamsregister skriver jag ingen källa på, resten kontrollerar jag i kyrkböcker och skriver källa.

Varsågod här är 162 sidor Tyskland, kan jag få se din översättning till danska. Vilka skall man översätta och vilka skall man inte översätta.

Det håller inte.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-01-15 16:52:53
Hej Eva J

Mange tak for PDF-filen. Den har jeg vist aldrig set før. Hvorfor har denne fil ikke været vist på et superbrugermøde? Det er da vigtigt at vi indtaster på en ensartet måde.

Som danskere kender vi en del danske stednavne i f.eks. Slesvig. Jeg antager at vi har lært dem i skolen.

Jeg så efter Isted på listen. Inger har kun skrevet det danske navn: Tyskland, Isted. Der står ikke Idstedt. Vi kender jo også kun ordet Isted. Politiet har i det fleste tilfælde kun kendt det danske navn. Danske slægtsforskere vil ikke kunne finde deres aner hvis anerkendte danske ord skrives på tysk.

Jeg kan godt lide den regel som vi fik fra Stadsarkivet, da vi begyndte at arbejde med stednavne:
Udenlandske stednavne skrives på nudansk hvis der findes et anerkendt dansk navn.

Danskere kender som regel kun de danske stednavne i Slesvig, og det er også dem som politiet som regel skriver.

Man kan så have undtagelser fra denne regel, f.eks. ved nordiske stednavne.


—–

http://www.slesvignavne.dk/

Citat:
Dansk - Deutsch - Frasch
Slesvig eller Sønderjylland var dansk indtil 1864.
1864-1920 var landet tysk under Prøjsen.
Fra 1920 er Nordslesvig dansk, og Sydslesvig er tysk.
I Vestslesvig bor friserne med eget sprog.
Alle de gamle stednavne findes på dansk og på tysk, og i det frisiske område også på frisisk (opdelt i dialekter).
Her er samlet en stednavneordbog med flere tusind slesvigske stednavne på dansk, tysk og frisisk.
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2018-01-15 17:07:08
Hej

"Jeg kan godt lide den regel som vi fik fra Stadsarkivet, da vi begyndte at arbejde med stednavne:
Udenlandske stednavne skrives på nudansk hvis der findes et anerkendt dansk navn."

Stadsarkivet har inte helt klart för sig vad det innebär att nomalisera

Finns det då någon dokumentation på vad som är ett erkänt danskt namn? Vilka är det då? Man måste ju ha någon slag dokumentation på vad man gör.

Det finns många ortnamn i listan (alla orter) som inte har ett land framför sig, det är ju bra om man kan få dit dom. Det är ett enormt arbete och tar flera år. Där är massor och dom är i dåligt skick. Då behövs det ju experter av alla det slag. Alla som var intresserade har ju slutat eller är inte välkomna längre.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-01-15 17:16:46
Hej Eva J

Anerkendte danske stednavne må være de ord som vi lærte i skolen. De stod nok på et dansk atlas og i danske historiebøger. Det er også de ord som man skriver i en dansk avis eller bog. I mine ører lyder Flensburg og Hamburg helt forkert. Det er ikke dansk, men tysk. Det ville også lyde forkert hvis vi skrev Deutschland i indtastningen hvilket vi heldigvis ikke gør.
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2018-01-15 17:41:56
Hej

Hur vet resten av världen det?

Man skall inte blanda ihop landnamn och ortnamn. Landnamnen är väl enligt den store dansk.
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2018-01-15 17:49:48
Det var da et rigtigt godt spørgsmål :whistle:
Glæder mig til det endelige svar ;)
MVH. Kirsten
Skrevet af 2018-01-15 17:59:15
Hej Eva J

Eva J skrev: Hur vet resten av världen det?

Politiets registerblade er dansk, og det drejer sig om København. Hvis ord skal stå på andre sprog, kan man lave oversættelser. København hedder jo også noget andet på andre sprog (Köpenhamn, Copenhagen, Kopenhagen, osv.).
Med venlig hilsen Marianne