Gader København/Frederiksberg

Skrevet af 2017-12-04 14:37:17
Hej alle på registerbladene

Som nogle af jer allerede vil vide, arbejder vi i øjeblikket med en tværgående søgning, så man kan søge på tværs af registerblade, begravelser og erindringer, den såkaldte personsøger. Vi synes selv, at det tegner meget spændende og vil give noget helt nye muligheder for at søge personer på tværs af kilder, især på tværs af registerbladene og begravelserne.

Vi har flere gadenavnelister, og det allerbedste ville jo være, hvis man kunne slå dem sammen. Det ville også give den fordel, at man kunne søge på, ikke kun gadenavne, men også bydele (ligesom man kan på www.kbhbilleder.dk ). Vi har derfor taget fat på at gennemgå gadenavnelisten på registerbladene og få den rettet igennem, så vi har mulighed for at prøve at samkøre gadenavnelisten på registerbladene og begravelserne.

En af de ting, vi har set på, er en række gader, som er oprettet to gange, både på Frederiksberg og i København – Vesterbrogade f.eks., som går tværs på af de to kommuner. Vi ved, at der har været rigtig meget arbejde forbundet med at skille Frederiksberg og København ad. Men vi kan også se, at der er uhyre mange fejlregistreringer. Det er tydeligt – men også meget forståeligt -, at indtasterne har haft svært ved at gennemskue, hvilke husnumre der hørte til hvilken kommune.

Hertil kommer, at husnumre jo ændrer sig over tid, ikke mindst i de udenbys kvarterer, som er under udbygning i denne periode. Husnumre og matrikelnumre er svære at regne med. Den store omnummerering af Vesterbrogade omkring 1908, hvor København og Frederiksberg får ordnet deres husnumre indbyrdes, er et godt eksempel på det. Omnummereringerne betyder også, at det vil være uhyre vanskeligt at gennemføre nogle fornuftige masserettelser af de forskellige fejlregistreringer.

Vi kommer derfor til at slå de pågældende gader sammen, således at vi har kun én Vesterbrogade, kun én Hillerødgade osv. Det vil kun berøre gadenavnene, ikke Fra-noten. Fra-noten forbliver, som den hele tiden har været.

Vi vil altid med udgangspunkt i kommunernes egne gadenavne- og husnummerlister kunne skille gaderne ad igen. Det vil så være med udgangspunkt i de nuværende husnumre. Hvis man støder på et husnummer, som ikke findes mere, må man have fat i Kraks Vejviser.

Vi har ikke lige nogen tidshorisont for, hvornår ændringen vil være gennemført.

Med venlig hilsen
Helga/Jeppe
Arkivar på Københavns Stadsarkiv.
Skrevet af 2017-12-04 15:30:39
Hej Helga og Jeppe

Tak for noget orientering og I skriver:

Vi kommer derfor til at slå de pågældende gader sammen, således at vi har kun én Vesterbrogade, kun én Hillerødgade osv. Det vil kun berøre gadenavnene, ikke Fra-noten. Fra-noten forbliver, som den hele tiden har været.

Man bliver da nød til, at gøre det samme med fra-noten eller er der en særlig grund til ovennævnte ?

:woohoo:

Med venlig hilsen
Inge
Skrevet af 2017-12-04 15:37:49
Hej Inge

Det er de små skridts vej…. i første omgang samkører vi gadenavnene, som har deres eget felt. Fra-noten ligger i et andet felt, og det rører vi ikke. Ikke i denne omgang.

Håber, at det er tilstrækkelig forklaring :).

mange hilsner
Helga
Arkivar på Københavns Stadsarkiv.
Skrevet af 2017-12-04 16:16:56
Hej

Man kan inte ha olika i fra adresserna och gatlistan. Det är ett in- och utflyttningsregister.

Tänk också på allt arbete som vi lagt ned på att rätta gator. Det är år som vi lagt ned.

Där fanns också en vision med registret när det började, var har den tagit vägen?
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2017-12-05 08:15:16
Hej Helga

Jeg er noget ærgerlig over, at det kæmpestore arbejde med at adskille København og Frederiksberg kommuner nu fjernes med et pennestrøg.

Eva Ersbøl har brugt rigtig mange timer på dette arbejde, og det samme har de indtastere, der har rettet utallige adresser.

Vil en synkronisering af gadenavnene løse alle problemer eller vil der blot opstå andre? Uanset om mange gadenavne nu får slettet betegnelsen Frederiksberg, vil det ikke ændre på, at mange personer bor i Frederiksberg kommune.


Venlig hilsen

Karin
Skrevet af 2017-12-05 08:48:23
Kære Karin

Det forstår jeg godt, og jeg ved, at det har været et stort arbejde. Jeg har også talt med Eva om det.

Der er rigtig mange fejlregistreringer i adresserne, hvilket er meget forståeligt. Det er ikke helt nemt at gennemskue, præcis hvor grænsen mellem de københavnske og frederiksbergske adresser går, og det har det heller ikke været for indtasterne. Især ikke, når man taler om husnumre, som har det med at ændre sig meget over tid. Det ville vi kunne gøre meget lettere med en maskinel adskillelse.

En synkronisering af gadenavnene løser rigtig mange problemer. Det giver os derudover nogle virkelig store fordele, når vi skal søge i registerblade og begravelser fremadrettet.

med de bedste hilsner
Helga
Arkivar på Københavns Stadsarkiv.
Skrevet af 2017-12-05 09:29:03
Hej

Jeg brugte ganske rigtigt, som Karin skriver, en del tid på at lave dette skema:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13IxaPyyYyayQ5eIG9t1s87ZyAriwOw6IuFN794Dauw4/edit#gid=536424749

Jeg kan dog konstatere, at gadenummerændringen af Vesterbrogade er undsluppet min opmærksomhed (så meget desto mere et argument for, at Helga har ret). Skemaet bliver liggende i Google Sheets og er ikke helt uden værdi (f.eks. hvis nogen har brug for at finde hoved og hale i ændringerne af de 3 Fasanveje :silly: ).

Der er helt sikkert nogle udfordringer i at få kørt tingene sammen. Registerbladene har nu engang en anden karakter end mandtalslister og begravelser. Men jeg synes, det er et spændende projekt og er selv lidt involveret i andre dele af det.
Med venlig hilsen
Eva E, Frederiksberg
Skrevet af 2017-12-05 10:13:28
Hej

Vi är alltså många som har lagt år av att rätta gatorna och nu struntar ni i vårt arbete igen.

Man får ju också tänka på att detta register är något annat än begravningsprotokollen vad gäller adresser, det är ett in- och utflyttningsregister
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2017-12-05 12:05:12
Hej alle

Jeg tror, at dette er første spændende skridt til at kunne se, hvordan alle de data, der er skabt på registerbladene, kan køres sammen med andre data og dermed forbedre søgemulighederne væsentligt for alle. Man kan gøre ret meget maskinelt - jo mere man arbejder med normaliserede data, des mere og bedre kan der gøres maskinelt.

mange hilsner
Helga
Arkivar på Københavns Stadsarkiv.
Skrevet af 2017-12-05 13:01:52
Hej

Det är vi som skapat datan på registerbladen. Det är ju inte bara en person, det är alla.

Ni måste väl först normera polisregistret innan ni en kan tänka tanken att börja samköra med begravningsprotokollen. Vi kan ju inte ens rätta vissa land, därför vi inte har dom rätta bokstäverna.

Hur skall ni kunna samköra, när ni inte ens skriver Landen på begravningsprotokollen så man kan inte samköra det. Ni har också börjat med pr och liknade.

Ni tillåter inte korrektur och rättning.

Där är inte tillräckligt med fält så att man kan samköra namn. Ni skriver mödrar och dödssted i kommentarrutan. Mödrarna har ofta eget blad, men det är ingen som vet att de små barnen har funnits så det är ingen som söker på dom och då förlorar men ju möjligheten när man inte gör ett eget fält till anhöriga. Det är ju självklart, inte låter ni bli att skriva mor och fars namn om ni registrerar födda.

Ni har nummer i för och efternamnsrutan. Varför inte egna fält till dom barnen så att man kan söka på nummer, det är ju en hänvisning till ett annat register och hör inte hemma i för eller efternamnsrutan. Ibland skris det i kommentarrutan så det är en enda röra. Om man skulle normera efternamn och förnamn gör dessa nummer det omöjligt. Man får gissa i fält man skall söka.

Ni skriver, utlandet, annan privat adress och utan för Köpenhamn på dödssted. Hur skall man kunna samköra det med någonting.
Hur skall man kunna göra demografisk forskning av det?
Med vänlig hälsning Eva Johansson, Ramlösa, Skåne, Sverige, med anor från Hinge Sogn, Jylland, Danmark
Skrevet af 2017-12-06 07:45:58
Hej

Fremtidigt projekt.

Ville det være muligt at indtaste år, vej, husnummer, matrikelnummer og ejerlav fra mandtalslisterne?

(Står ejerlav på mandtalslisterne?)

Eller har man allerede de informationer?

Der er bl.a. informationer her:
http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel/
Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008.


—–

Ved hjælp af ejerlav og matrikelnumre må man kunne finde en adresses beliggenhed meget præcist.
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2017-12-09 11:50:46
Hej Jeppe og Helga

Jeg har tænkt lidt over den fælles søgemaskine som I vil lave.

Man kan gøre som de har gjort hos DFS. Her har man en kildetro indtastning, og en indtastning som er beregnet til søgning. Den kildetro indtastning kan tilrettes i søgefelterne.

Man kan bruge denne idé ved f.eks. gaderne. Man kan bevare det indtastede ved registerbladene, og så føre gaderne over i en ny kolonne i databasen hvor I så retter de gader som både er i Københavns Kommune og i Frederiksberg Kommune. Denne kolonne kan så bruges til den fælles søgning. Desuden kan registerbladenes superbrugere arbejde videre med disse gader i de oprindelige felter.

Når man indtaster hos DFS, så står det indtastede begge steder, men når indtastningen er færdig, så er felterne ikke længere afhængige af hinanden.


—–

P.S.:

Man kan finde et steds præcise beliggenhed på en googlekort ved hjælp af ejerlav og matrikelnummer.

Det er også muligt at anbringe bygninger m.m., f.eks. gårde, på et googlekort.
Med venlig hilsen Marianne
Skrevet af 2017-12-11 13:31:57
Hej Marianne

Det er slet ikke nogen dårlig tanke, tværtimod er det en meget rigtig tanke :).

Vi har forsøgt at gøre lidt af det, du er inde på, med begravelsesprotokollen, hvor vi skelner mellem felter, hvor vi indtaster helt kildetro, og felter, hvor vi indtaster normaliseret. Det allerbedste ville jo være, som du også er inde på, at kunne gøre begge dele.

Lige når det handler om København- og Frederiksberg-gaderne, kan vi se, at det har givet rigtig mange problemer for indtasterne. Det er der ikke noget at sige til. Dels har husnumrene ændret sig, dels kan det være halvsvært at gennemskue, hvilke numre der hører til hvilke kommuner. Så her er vi nødt til at rette den oprindelige indtastning, og det er jo bedst at gøre det maskinelt.

mange hilsner
Helga
Arkivar på Københavns Stadsarkiv.