OBS/Misforståelse

Skrevet af 2017-04-02 04:17:13
Hej

Henvisning til andre registerblade
Nogle personer har flere registerblade, der har været hæftet sammen. Kontroller, at navnet er indtastet på alle personens blade. Bladene skal henvise til hinanden med id-numre.
Eksempel på 2 sammenhørende blade:
I kommentarfeltet til registerbladet skrives på blad A: Blad A. Blad B id: 3332806
I kommentarfeltet til registerbladet skrives på blad B: Blad B. Blad A id: 3332805
Hvis man finder blade under andre politidistrikter, kan man henvise til dem med registerbladets id.
Eksempel:
Se registerblade id: 1861745 og id: 72605


Og ikke Id

:)

Med venlig hilsen
Inge