Slutspurt

Skrevet af 2016-10-24 09:22:33
Hej
Station 4 er tastet færdig. De andre stationer, hvor der stadig er noget at taste er station 3, station 5 og station 8.
De erstattede blade på disse stationer er reserveret superbrugere, der kun indtaster nyerstattede blade, og kun efter et skema, sådan at vi ikke går hinanden i bedene, bladene bliver samtidig korrekturlæst.

De blade der indtil nu ikke er erstattet med nyskannede blade, er i så dårlig forfatning, at det er dobbelt arbejde at taste dem før de er blevet erstattet, det er alt andet lige lettere at taste et nyt blad og godkende det samtidig.

Mange af disse blade har været fejlmeldt.
Fejlmeldingerne er også slettet maskinelt på en stor del af disse blade. Så bladene skal ikke fejlmeldes igen.
Er der tastere, der gerne vil være med til at taste og godkende blade, kan man rette henvendelse til Jeppe og søge om at få superbruger status.

Jeppec@kff.kk.dk
Venlig hilsen
Jette