Til taster på station 4, rulle 0024

Skrevet af 2016-10-11 04:28:07
Vedr. dette blad:

http://www.politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=309&browsetype=4

Der skal ikke frameldes til Valby. Valby skal vælges på gadelisten, som om det var et gadenavn. Det samme gælder Frederiksberg, Militærtjeneste og Anholdt :)

Gade
Gader i København og på Frederiksberg er oprettet på gadelisten. Gade vælges ved at begynde at skrive navnet, evt. bare den del, som man bedst kan læse. Herefter kommer systemet med forslag. Der står også bydele, hospitaler, institutioner mv. på gadelisten. Desuden:
*Ulæselig
*Ikke umiddelbart bestemmelig (man er i tvivl om tydningen af en adresse)
*Ikke eksisterende, skal oprettes (gadenavnet mangler på listen)
*Nærmere specificeret i sted (lokalitet man ikke kan finde adressen på)
Uden bolig (boligløs)
Ufuldstændig adresse
Ukendt adresse
Militærtjeneste (vælges når der ikke er angivet et sted)
Anholdt
Dødssted (adressen hvor hovedpersonen er død indtastes i feltet Sted)
Med venlig hilsen Henrik B.